200 let prokletého básníka Charlese Baudelaira

Jiří Kolář, Baudelaire (Boucher-Rouauld), koláž, Foto: GASK Jiří Kolář, Baudelaire (Boucher-Rouauld), koláž, Foto: GASK
Charles Baudelaire, prokletý francouzský básník, ale současně i překladatel, literární a umělecký kritik, je dnes považován za zakladatelskou osobnost moderny. 
Charles Baudelaire, prokletý francouzský básník, ale současně i překladatel, literární a umělecký kritik, je dnes považován za zakladatelskou osobnost moderny. Baudelairovo básnické dílo mělo ohromný vliv na rozvoj moderní poezie a stalo se inspirací pro mnoho dalších básníků. Narodil se v roce 1821 v Paříži a zemřel ve stejném městě v roce 1867. Jeho stěžejním a ikonickým díle je básnická sbírka Květy zla, která vyšla v roce 1857. Ve svém díle se věnoval na svou dobu kontroverzním a tabuizovaným tématům. Odhaloval milostná a společenská zklamání a zejména provokoval svou otevřeností.  
 
Charles Baudelaire se zajímal i o výtvarné umění, často psal články a kritiku o umění. V roce 1845 dokonce vydal kritiku o Salonu, která se zabývala kritikou věhlasné výroční výstavy malířů a sochařů. Obdivoval díla Eugéna Delacroixe, Constantina Guyse či Francisca Goyi. On samotný, potažmo jeho literární dílo, bylo inspirací pro řadu výtvarných umělců. Ve své době ovlivnil například malíře Gustava Courbeta a Édouarda Maneta. Nicméně řadu umělců inspiroval i po své smrti a inspiruje je dodnes. 
Jelikož v letošním roce uplynulo 200 let od narození tohoto provokativního a skandálního básníka, připravila si Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře výstavu, která vzdává Baudelairovi hold a současně poukazuje na to, jaký dopad mělo jeho literární dílo na české umělce napříč generacemi, konktrétně od konce 19. století do současnosti. Návštěvník tak má možnost zhlédnout například díla od Jana Preislera, Františka Koblihy, Karla Hlaváčka, Josefa Váchala, Quido Kociána, Aléna Diviše, Jindřicha Štyrského, Karla Černého, Františka Hudečka, Aleše Veselého, Josefa Bolfa, Michaela Rittsteina a mnoha dalších autorů. Výstava nese označení Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, byla zahájena 3.10. 2021 a potrvá do 16.1. 2022. 
Autor: 
Andrea Otevřelová - 10.12. 2021