Úvod

Pohled do výstavy Na křídlech života v Oblastní galerii Liberec, autor fota: Markéta Bendová, zdroj: OGL

Na křídlech experimentu v libereckých "Lázních"

David Růžička - 9.8.2022

Liberecká výstava hledá, jak představit zvučná jména současné tvorby v kontextu umění 20. století.

Proslulé „Lázně“ pátrají i po nových kurátorských přístupech

Bohumil Kubišta, Kavárna, 1910, foto: David Růžička

Výkřiky moderny v Hradci Králové nebo Váchal, Bůh i ďábel, nově v Portmoneu

David Růžička - 5.8.2022

Moderní a soudobé umění v hradecké galerii nebo zrenovované Váchalovské Portmoneum? Ideálně oboje!

René Roubíček; Foto: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Sklo, které nestárne – Miluše a René Roubíčkovi

Zdena Růžičková - 1.8.2022

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo společně s firmou Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova a dcerami manželů Roubíčkových unikátní dvojvýstavu připomínající 100. výročí narození výjimečných osobností českého uměleckého sklářství.

komentovaná prohlídka výstavy, 2022; Foto: Jindřich Hugo Fibiger

V neděli skončila jedna z neúspěšnějších výstav letošního roku současného vizuálního umělce a malíře Jana Gemrota

Zdena Růžičková - 28.7.2022

V neděli 24. července 2022 skončila výjimečně úspěšná výstava Jana Gemrota nazvaná Observace. Výstavu bylo možné zhlédnout v nových prostorech ikonické budovy Expo 58 v Letenských sadech, pod taktovkou galerie Adolf Loos Apartment and Gallery. Výstavu za měsíc konání navštívilo přes 5 000 diváků a prodala se všechna nabízená plátna.

Krásný Dvůr - Přerušený hovor - červenec 2022, zdroj: KD

Provokace Kinterou v Krásném Dvoře aneb Pět let konfrontací „starého v novém“

David Růžička - 25.7.2022

Nejmodernější umění v dialogu s barokním zámkem a historickým parkem? K rozhovoru se může připojit každý návštěvník v rámci jedinečného projektu Přesměrovaný hovor, stačí navštívit areál zámku Krásný Dvůr na Podbořansku. Kastelánka Michaela Hofmanová se snaží s profesionálními kurátory vytvářet komunikační prostor pro „staré s novým“ už pět let. Hned první instalace Krištofa Kintery ovšem vyvolala bouřlivé reakce, ty však přitáhly k projektu i zámku pozornost

Piet Mondrian: Kompozice, 1932, zdroj: pubhist

Retrospektiva Pieta Mondriana v Basileji

David Bareš - 20.7.2022

Velká přehlídka obrazů Pieta Mondriana si klade za cíl ukázat zejména jeho rané období

Díky Adolfu Loosovi se zrodila v zásadních aspektech novější, vyšší idea prostoru: svobodné uvažování o prostoru, plánování místností, které nejsou vázány žádným průběžným poschodím, kompozice spojující vzájemně související prostory do jednoho harmonického, nedílného celku a do prostorově ekonomického útvaru.

Heinrich Kulka

Dospěl jsem k následujícímu poznání a daroval je světu: Evoluce kultury je totéž co odstranění ornamentu z předmětu denní potřeby. Myslel jsem, že tím světu přinesu novou radost, ten mi však za to nepoděkoval. Lidé byli smutní a věšeli hlavu. Tížilo je poznání, že nelze vytvořit žádný nový ornament.

Adolf Loos

Co má dělat opravdu moderní architekt? Má stavět domy, v nichž veškerý nábytek, který není mobilní, zmizí ve stěnách.

Adolf Loos