Adolf Loos Apartment and Gallery podporuje charitativní projekty

Jan Gemrot, Psychonaut 2020, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJan Gemrot, Psychonaut 2020, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery

Součástí každé aukce galerie a aukční síně Adolf Loos Apartment & Gallery je i charitativní aukce, v rámci které jsou podporovány různorodé charitativní projekty. Mezi ně už několik let patří i nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové, který se zaměřuje na podporu rodin pečujících o autisty

NF AutTalk založila Kateřina Sokolová společně s jejím otcem Janem Sokolem na základě jejich rodinné zkušenosti, protože Katčin bratr Radovan je těžký autista. Protože Sokolovi ví, jak je péče o autistu náročná, rozhodli se, že by chtěli pomoci rodinám, které potkal podobný osud. Cílem fondu je podporovat rodiny pečující o autisty nejen finančně, ale i formou různých setkávání s odborníky, přednášek a dalších aktivit. AutTalk se tak již šest let zaměřuje na podporu rodičů autistických dětí a snaží se jim ulehčovat vše, co s péčí o dítě s PAS souvisí. Od svého založení již fond rozdělil rodinám přes 7,5 mil Kč. 

 

Nadcházející prosincová aukce galerie a aukční síně Adolf Loos Apartment & Gallery nabídne hned několik lákavých charitativních položek. Ve prospěch NF AutTalk se bude dražit 4.prosince v prostorách Expo 58 ART pigmentový tisk Jana Gemrota s názvem Trojice/ AFTER SEIDEL. Vyvolávací cena díla bude 6.000,- Kč. Talentovaný umělec Jan Gemrot, který patří k nejvýraznějším talentům současné umělecké scény a jehož Adolf Loos Apartment and Gallery exkluzivně zastupuje, se spojí s NF AutTalk ještě jednou před prosincovou aukcí a to na listopadové charitativní galavečeři NF AutTalk.

Adolf Loos Apartment and Gallery věnuje do charitativní aukce grafiku zmiňovaného hyperrealisty Jana Gemrota. Vyvolávací cena díla bude 5.000,- Kč a jeho výtěžek bude věnován jedné konkrétní rodině pečující o autistické dítě. 

 

Adolf Loos Apartment and Gallery také ve svých charitativních aukcích pravidelně podporuje další neziskové projekty. Mezi ty patří například Domov sociální péče Hagibor. 

Tento domov vznikl jako projekt s posláním poskytovat velký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili holocaust. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, sociálně- terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti v nepříznivých životních situacích. Ve prospěch domova sociální péče Hagibor se bude na aukci Adolf Loos Apartment and Gallery dražit barevná litografie Jaroslava Róny s názvem Portrét manželů B. z roku 2014. Vyvolávací cena díla bude 10.000,- Kč.

Autor: 
Kateřina Sokolová - 14.10.2022