On, Adolf Loos – kniha kterou milovníci moderní architektury nemohou minout!

Obálka knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města BrnaObálka knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města Brna
Obálka knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města BrnaObálka knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města Brna
Obsah knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města BrnaObsah knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města Brna
Obsah knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města BrnaObsah knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města Brna
Obsah knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města BrnaObsah knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města Brna
Obsah knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města BrnaObsah knihy Kriegerbeck, zdroj: Muzeum města Brna

Jedinečná kniha vzpomínek Bořivoje Kriegerbecka přináší velké množství informací o některých českých realizacích otce moderní architektury Adolfa Loose

Unikátní vzpomínková kniha On, Adolf Loos, zahrnující kompletní deníky Loosova plzeňského spolupracovníka Bořivoje Kriegerbecka, konečně spatřila světlo světa závěrem loňského roku. Její vydání svým způsobem završilo sérii publikací, vydávaných k příležitosti 150. výročí Loosova narození, které připadlo na rok 2020. Milovníci moderní architektury se tedy konečně dočkali také  vydání této důležité publikace, neotřelých memoárů někdejšího blízkoho spolupracovníka Adolfa Loose.

 

Bořivoj Kriegerbeck, zaměstnanec proslulé stavební firmy  Müller & Kapsa, byl otci moderní architektury Adolfu Loosovi k ruce nejen během vzniku významného plzeňského souboru Loosových realizací, ale třeba také při stavbě pražské Müllerovy vily. Vedle toho později Kriegerbeck spolupracoval i s Loosovými žáky a následovníky - Norbertem Kriegerem nebo Heinrichem Kulkou. Vedl si zápisky, které nezřídka unikátně přispívají k poznání Loosovy plzeňské tvorby a především pražské Müllerovy vily.

Kriegerbeckovy vzpomínky tvoří rukopisy, které vznikaly v letech 1928 - 1933 (Deník I. - II.) a 1930 (Rozhovory na posteli). V čase přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století pak autor sestavil ještě Zápisky z poznámkových bloků, v nichž doplnil některé své starší texty. Prakticky nenahraditelné jsou pro svou informační hodnotu také autorovy nákresy, které jeho zápisky doplňovaly. Kniha, vydaná  Muzeem města Brna ve spolupráci s Archivem Města Brna a Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, obsahuje všechny tyto zmíněné unikátní materiály a představuje je v plném rozsanu. To umožnila především skutečnost, že brněnské městké muzeum získalo roku 1988 v rámci akvizic Kriegerbeckovu rozsahem nevelkou pozůstalost.

I když jsou deníky Bořivoje Kriegerbecka v některých ohledech velmi subjektivní, pokud jde o některé zmíněné názory, popisy situací či charakteristiky osobností, editoři – jako Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková, Jana Kořínková a Karel Zoch,  se rozhodli nic z prezentovaných textů neupravovat a představit je v plném znění.

 

Bořivoj Kriegerbeck také uvedl, že v závěru šedesátých let inicioval zájem plzeňských památkářů o tamější Loosovy práce a také poskytl podklady historičce Věře Běhalové, která se zasloužila o prohlášení většiny těchto interiérů kulturní památkou a po emigraci i jejich představení světové odborné veřejnosti. 

 

Na straně 28. toto souhrnné vydání Kriegerbeckových deníků přináší také zřetelnou zmínku o práci Loosovy žačky Ilse Güntherové (provdané von Hennig) při úpravách plzeňského bytu rodiny Hirschových. S rodinou, stejně jako Loosovou třetí ženou, Claire Beck Loosovou, se tato mladá architektka znala od dětství. Práci pro Loos na jeho zakázkách si velmi pochvalovala, což zmiňuje i Claire Becková Loosová ve svých pamětech. V závěru 80. let 20. století část tohoto zmíněného interiéru – obývací pokoj – zachránil nynější významný galerista Vladimír Lekeš. Tato Loosova realizace byla přenesena do Prahy, zrestaurována a je reprezentativní součástí aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery.

 

Česko-anglickou publikaci (téměř 250 stran s fotografickým a obrazovým doprovodem) v ceně 490,- Kč lze zakoupit v Muzeu města Brna na hradě Špilberku a ve vile Tugendhat nebo si ji objednat na e-mailu: smerdova@spilberk.cz.

 

Autor: 
David Růžička - 10.3.2022