Georgia O'Keeffe v Paříži

Alfred Stieglitz, Georgia O'Keeffe, 1930, Foto: Georgia O'Keeffe MuseumAlfred Stieglitz, Georgia O'Keeffe, 1930, Foto: Georgia O'Keeffe Museum
Georgia O'Keeffe, Abstraction White Rose, 1927, olej na plátně, Foto: Georgia O'Keeffe Museum Georgia O'Keeffe, Abstraction White Rose, 1927, olej na plátně, Foto: Georgia O'Keeffe Museum
Georgia O'Keeffe, Canyon Country, White and Brown Cliffs, 1965, olej na plátně, Foto: Georgia O'Keeffe Museum Georgia O'Keeffe, Canyon Country, White and Brown Cliffs, 1965, olej na plátně, Foto: Georgia O'Keeffe Museum
Georgia O'Keeffe, Black Mesa Landscape, New Mexico / Out Back of Marie's II, 1930, olej na plátně, Foto: Georgia O'Keeffe Museum Georgia O'Keeffe, Black Mesa Landscape, New Mexico / Out Back of Marie's II, 1930, olej na plátně, Foto: Georgia O'Keeffe Museum
Georgia O'Keeffe, Blue Flower, 1918, pastel na papíře, Foto: Georgia O'Keeffe Museum Georgia O'Keeffe, Blue Flower, 1918, pastel na papíře, Foto: Georgia O'Keeffe Museum
Georgia O'Keeffe byla nejvýraznější umělkyní severoamerické umělecké scény 1. a 2. poloviny 20. století, která se věnovala abstraktní malbě.
Georgia O'Keeffe byla nejvýraznější umělkyní severoamerické umělecké scény 1. a 2. poloviny 20. století, která se věnovala abstraktní malbě. Důležitým mezníkem pro její výtvarnou kariéru byl rok 1914, kdy se přestěhovala do města New York a posléze se seznámila s významným fotografem a galeristou Alfredem Stieglizem, se kterým později uzavřela sňatek. Právě Stieglitz ji v její umělecké kariéře výrazně podporoval, neboť jako zkušený galerista věřil v budoucnost jejího jemného abstraktního umění, kterým se O'Keeffe prezentovala. Stieglitz jako první vystavil v roce 1916 její kresby v Galerii 291 a postupně představil její dílo tehdejším nejuznávanějším uměleckým kritikům.
 
Po svatbě začala autorka malovat svá velká ikonická plátna květin, která díky svým rozměrům vypadala jako snové krajiny. O'Keeffe vedle květin malovala také hory, kameny, kosti a západy slunce inspirované jejím životem v Novém Mexiku, kam se natrvalo přestěhovala v roce 1949. Za zmínku stojí fakt, že nikdy nenamalovala jedinou lidskou postavu. Signifikantní pro celé její dílo je jasnost a čistota barvy, své obrazy malovala v jasných a jednoduchých formách. 
 
Od poloviny 20. let 20. století se stala uznávanou umělkyní a současně si vysloužila označení „matka amerického modernismu“. Dostalo se jí mnoho výstavních poct. Například v roce 1929 se stala první ženou - umělkyní, jejíž díla se stala součástí výstav a sbírek nově vzniklého Muzea moderního umění v New Yorku (MoMa). O'Keeffe se tak po právu stala jednou z nejvýraznějších postav předválečné americké abstrakce. Současně se stala pomyslnou ikonou, jakýmsi „ledoborcem“ pro feministicky orientované umělkyně v 60. letech, když pomohla vytvořit nový prostor pro ženy - umělkyně v oblasti, ve které dominovali a nadále dominují muži. 
 
A právě dílo této významné americké malířky bude možné v nejbližší době spatřit v Paříži, konktrétně v Centre Pompidou, a to od 8. září do 6. prosince 2021. Výstava bude pojata jako souborná,  bude se tak jednat o zcela první retrospektivní výstavu této umělkyně ve Francii. Výstava bude zahrnovat přes 100 obrazů, kreseb a fotografií. Díla na tuto výstavu se francouzským pořadatelům podařilo zapůjčit z významných mezinárodních soukromých sbírek i z prestižních severoamerických muzeí. Co se týče koncepce výstavy, její organizátoři slibují plynulý a otevřený design, který chronologicky představí díla této proslulé autorky z různých období její tvorby. Výstava tak nenabídne pouze obrazy květin, které autorku především proslavily, ale představí i další náměty, kterým se O'Keeffe věnovala, a to od mrakodrapů přes stodoly až po kosti dobytka. Než samotná výstava začne, je možné si na webových stránkách Centre Pompidou pustit krátké 1 až 3minutové podcasty o této umělkyni a jejím díle.  
 
Pokud máte v plánu výstavu navštívit, je třeba počítat s tím, že je nutná online rezervace lístků. 
Autor: 
Andrea Otevřelová - 1.9.2021