Hodnotný obraz "Gotické kontrasty" Františka Kupky aktuálně na výstavě v pavilonu EXPO 58 na Letné

František Kupka: Gotické kontrasty, kolem 1920, foto: David BarešFrantišek Kupka: Gotické kontrasty, kolem 1920, foto: David Bareš

Monumentální středověké katedrály, na kterých pracovaly generace stavitelů, jako v případě naší katedrály sv. Víta, inspirovaly umělce i v moderní době

Obrovské středověké katedrály, které vznikaly v období gotiky, byly znovuobjeveny jako zdroj inspirace zejména na počátku 19. století, v období romatizmu. Nacházíme je na obrazech Caspara Davida Friedricha, Camilla Corota, Johna Constabla a Viktora Huga. Eustache-Hyacinthe Langlois vyobrazil dokonce požár věžičky katedrály v Rouen, který vypukl 15. září 1822. U nás nacházíme malby středověkých katedrál u Ludvíka Kohla.

Velký zájem vzbudila architektura středověkých katedrál u impresionistických malířů, u Camillla Pissarra, Alfreda Sisleye a zejména u Claude Moneta, který katedrále v Rouen věnoval v různých denních dobách a slunečním osvětlení dokonce celý obrazový cyklus. V období symbolismu se kráse středověkých vitráží věnoval například Odilon Redon, motiv katedrály nacházíme i u Gustava Moreau nebo u Luciena Lévy-Hurmera a Fernanda Khnopffa.

Méně známá kapitola dějin umění je však vyobrazení středověkých katedrál v moderním a avantgardním umění. Ačkoliv se jednalo o dobu, která se snažila spíše oprostit od tradičních obrazových schémat a umělci hledali inspirační zdroje v současném a moderním světě, například v motivech techniky a civilizačního pokroku, téma středověké katedrály bylo natolik silné, že úplně v avantgardním umění nevymizelo. Nacházíme je například u Kurta Schwitterse, Heinricha Maria Davringhausena, Lyonela Feiningera. Ve vlasti středověkých katedrál, ve Francii, katedrály maloval například Albert Marquet, Maximilien Luce a Robert Delaunay.

Jeden z nejkrásnějších obrazů moderny, s názvem „Gotické kontrasty“ (kolem 1920), vytvořil český malíř František Kupka, tvořící ve Francii.

Obraz je čistě abstraktní a zobrazuje rostlinné bujení gotických pilířů. Uprostřed kompozice nacházíme kontrasty výrazných červených a modrých barev, které jakoby vytryskávají z polarity světla a stínu. František Kupka s velkou oblibou maloval středověké vitráže katedrály v Chartres a světlo, které skrz ně pronikalo. Dojem světla, pronikajícího skrz sklíčka vitráže, evokuje také obraz „Gotické kontrasty“, který patří k vrcholům Kupkovy tvorby.
 

Autor: 
David Bareš - 11.3.2022