I když se umělec Josef Šíma ve třiceti letech usadil natrvalo ve Francii, nikdy neztratil kontakt s českým prostředím

Josef Šíma, zdroj: Šechtl & VosečekJosef Šíma, zdroj: Šechtl & Voseček
Josef Šíma, Krajina, 29,5 x 47 cm, tuš, pero, papír, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJosef Šíma, Krajina, 29,5 x 47 cm, tuš, pero, papír, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Josef Šíma, Cesta mraku, 23 x 37 cm, kresba perem na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJosef Šíma, Cesta mraku, 23 x 37 cm, kresba perem na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Josef Šíma, Le ciel de pierre, 1963, olej na plátně, 73 x 92 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJosef Šíma, Le ciel de pierre, 1963, olej na plátně, 73 x 92 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Renovovaný hrob Josefa Šímy v Thiais u Paříže, zdroj: ČTKRenovovaný hrob Josefa Šímy v Thiais u Paříže, zdroj: ČTK

Významný představitel evropského moderního umění, jehož tvorba se vyznačuje osobitou poetikou imaginativního charakteru. Šímův výtvarný talent nepatřil jen malířskému projevu, ale i kresbě, grafice, knižní ilustraci a vitráži.

Josef Šíma se narodil se roku 1891 v Jaroměři. Pocházel z výtvarnické rodiny, dědeček byl sochařem a kameníkem, otec profesorem kreslení. Velký vliv na Šímovu tvorbu v době jeho studií na Akademii výtvarných umění v Praze (1911-1914), měl profesor Jan Preisler a Vlaho Bukovac. V roce 1913 se zapsal zároveň ke studiu pozemního stavitelství na Českém vysokém učení technickém v Praze. 

Roku 1920 Josef Šíma odešel do Francie, kde pracoval nejprve jako kreslič vitráží. Ve volném čase si Šíma přivydělával psaním článků doplněných kresbami pro časopisy v Československu. Po devíti měsících dal ve sklárnách výpověď a odjel do Paříže, která byla centrem výtvarného umění. Zde se seznámil s Louise Denise Germainovou, významnou vazačkou knih a umělkyní v oboru výrobků z kůže, která Šímu zaměstnala a vydali spolu knihu českých pohádek. Rovněž uvedla Šímumezi pařížské umělecké kruhy a Šíma se v roce 1923 oženil s její dcerou Nadine. Po několika letech siadoptovali tříměsíční dceru Aline.

Šíma se začal uvádět jako kreslíř a ilustrátor a hlavním námětem jeho obrazů z té doby byly přístavy a parníky na Seině. Roku 1926 získal francouzské občanství a zbytek života strávil v nové vlasti. Roku 1927 byl zakládajícím členem pařížské skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra), spolu s mladými francouzskými básníky, kteří měli velmi blízko k surrealistům. Téhož roku měl první samostatnou výstavu v Paříži. 

Šíma také udržoval kontakty s českými umělci, kteří přijížděli do Paříže např. s Janem Zrzavým, Jiřím Voskovcem, Karlem Teigem, Jaroslavem Seifertem, Adolfem Hoffmeistrem. Od roku 1922 byl členem Spolku výtvarných umělců v Brně a spolupracovníkem Lidových novin. Roku 1924 se připojil k brněnské pobočce Devětsilu a o šest let později vstoupil do spolku Umělecká beseda. Také organizoval mezinárodní výstavu Poesie v roce 1932 v pražském Mánesu.

Po vyhlášení druhé světové války se Šímova rodina přestěhovala na zámeček Treignac a rok později se usadili v letním domě v Nice. Tehdejší situace ho tížila natolik, že zapochyboval o smysluplnosti své práce, zapojil se do odbojového hnutí a na deset let se jako malíř odmlčel.

V lednu 1944 byl jmenován poradcem pro kulturní záležitosti na československém velvyslanectví v Paříži. Po válce vycestoval spolu s Františkem Hudečkem, na Slovensko, kde ve zdejším folklóru a krajině hledali nové zdroje pro svoji tvorbu. Šímovy styky s Československem byly přerušeny po vzniku železné opony. K soustavnému malování se vrátil v roce 1950 a hlavním tématem jeho nových maleb a kreseb se stalo světlo.

V roce 1963 byl přizván, aby realizoval vitráže pro kostel sv. Jakuba v Remeši. V srpnu 1969 jej při práci postihl srdeční záchvat a rozpracované vitráže dokončil podle Šímových návrhů vedoucí sklářského ateliéru Charles Marq. Josef Šíma zemřel na záchvat mrtvice krátce po svých osmdesátých narozeninách 24. července 1971. Je pohřben na hřbitově Thiais v Paříži. V roce 2021 byl hrob Josefa Šímy renovován za podpory jeho dcery Aline.

Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery připravila ojedinělou Letní aukci umění, kde dražitelé mohou zakoupit mimo jiné právě díla Josefa Šímy Krajina a Cesta mraku. Aukce se uskuteční v neděli 6. srpna od 16:00 ve výstavní síni Expo 58 ART. Zájemci mohou také navštívit předaukční výstavu, která bude přístupná od 31.7. do 5.8. (10:00-18:00). Důkazem, že Adolf Loos Apartment and Gallery má s dražbou děl Josefa Šímy bohaté zkušenosti, může být například březnová výběrová aukce, kde se vydražil kvalitní olej Josefa Šímy Le ciel de pierre (Kamenné nebe) za 13 milionů Kč.

Autor: 
Viktorie Kosejková - 18.7.2023