Ivan Exner v Belvederu

Ivan Exner, Padlé stromy (Cesta do Nové Vsi u Pyšel), olej na dřevěné desce, 2021, Foto: Artplus Ivan Exner, Padlé stromy (Cesta do Nové Vsi u Pyšel), olej na dřevěné desce, 2021, Foto: Artplus
Pohled do expozice výstavy, Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery Pohled do expozice výstavy, Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery
Pohled do expozice výstavy, Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery Pohled do expozice výstavy, Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery

V Královském letohrádku v Praze se letos konala výstava obrazů významného českého malíře Ivana Exnera, která započala v létě 30. 6. a trvala do 24. 10. 2021

V Královském letohrádku v Praze se letos konala výstava obrazů významného českého malíře Ivana Exnera, která započala v létě 30. 6. a trvala do 24. 10. 2021. Na výstavě návštěvník spatřil přes sto obrazů a velkoformátových kreseb od tohoto českého umělce. Vystavená díla z velké části pocházela z posledních 30 let Exnerovy umělecké tvorby.
 
Nutno podotknout, že se nejednalo o retrospektivní výstavu, ale o výběr děl, ve kterém se vyskytovaly dva hlavní proudy Exnerova díla. První z nich je plný dávných mýtů a rovněž má náboženské či jiné vyznění. Druhým proudem je krajinářství, které vychází z různých zákoutí Apeninského poloostrova, Toskánska, ale také z českého prostředí. 
 
V Exnerových dílech se prolínají různorodé inspirace, od českých klasiků výtvarného umění přes antiku, renesanci až po art deco, přičemž to všechno mohl návštěvník výstavy spatřit na vlastní oči. I když jsou obrazy tematicky bohaté, jedno je spojuje, a to řád, a zároveň společně představují jakousi protiváhu výtvarnému chaosu. To je možné díky tomu, že se malíř hlásí k odkazu antického a renesančního umění a rovněž ke vzdělanosti. V této souvislosti se může nabídnout otázka, zdali nejsou jeho díla příliš suchá, bez jakéhokoliv života či vnitřní energie, jelikož inspirace antikou je u Exnera velmi výrazná a nepřehlédnutelná. Odpověď je však jednoznačná - nejsou, jeho díla žijí. Jelikož je malíř vyznavačem tradičních hodnot a drží se hesla, že umění v tradiční formě je zejména řemeslem a není tudíž nutné vytvářet věci nově, ale lépe, jsou jeho díla detailně až řemeslně zpracovaná. Toto vše je umocněno rámy obrazů, jelikož Exner svá díla zasazuje do replik starých rámů, které si částečně zhotovuje sám.  Jeho obrazy tak v důsledku všech výše popsaných atributů působí velkolepým dojmem.
Ivan Exner je nejen český výtvarník, ale i kurátor a typograf. Pochází z Pardubic a vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění v Praze, kde v letech 1980 až 1986 studoval v ateliéru profesora Františka Jiroudka. Jak již bylo řečeno, mimo svou malířskou tvorbu se věnuje i typografii. V roce 1992 se stal členem SVU Mánes, od roku 2015 dosud je jeho předsedou. Jeho obrazy nalezneme i v řadě zahraničních sbírek – v Evropě, USA a v Japonsku. Výstava děl tohoto umělce, která se v tomto roce uskutečnila v Královském letohrádku v Praze, byla skutečným obohacením letošní výtvarné scény.
Autor: 
Andrea Otevřelová - 2.11. 2021