Knižní novinka na trhu Jan Gemrot – Observace

Kniha Jan Gemrot - Observance, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryKniha Jan Gemrot - Observance, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Jan Gemrot: Nesnesitelná složitost bytí, 2022, pigmentový tisk (giclee print), 29,7 x 42 cm, limitovaná edice 30 ks, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJan Gemrot: Nesnesitelná složitost bytí, 2022, pigmentový tisk (giclee print), 29,7 x 42 cm, limitovaná edice 30 ks, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
From my rotting body, flowers shall grow and I am in them and that is eternity, 2015, olej, akryl, plátno, 150 x 100 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryFrom my rotting body, flowers shall grow and I am in them and that is eternity, 2015, olej, akryl, plátno, 150 x 100 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Jan Gemrot: Duše, 2021, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJan Gemrot: Duše, 2021, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Jan Gemrot: Vězeň 1, 2003, olej, deska, 50 x 54 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJan Gemrot: Vězeň 1, 2003, olej, deska, 50 x 54 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Jan Gemrot: Puberta 3, 2011, olej, akryl, plátno, 60 x 90 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJan Gemrot: Puberta 3, 2011, olej, akryl, plátno, 60 x 90 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Jan Gemrot: Bez názvu, 2015, kombinovaná technika, 50 x 70 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJan Gemrot: Bez názvu, 2015, kombinovaná technika, 50 x 70 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery

Ku příležitosti právě probíhající výstavy v Expo 58 Art v Letenských sadech v Praze galerie Adolf Loos Apartment and Gallery vydala knižní novinku Jan Gemrot – Observace. Kniha jejímž autorem je uznávaný znalec umění, historik a publicista PhDr. Karel Srp, sleduje jednotlivé cykly malíře od počátku jeho tvorby a dokumentuje jeho tvůrčí dráhu až do současnosti

Publikace začíná kapitolou s názvem Vězni, kde Gemrot osamostatnil smysly, utlumil vůli i vědomí. Jejich vztah se světem zúžil na jeden z nich, který se tak zdokonalil, že dokázal zastoupit zbývající, jak to dokládají nejrůznější vzpomínky vězňů ze samotek.

Kniha se věnuje také třem tematickým částem malířovy tvorby, které jsou aktuálně k vidění v galerii Expo 58 Art do 24. července 2022. Jedná se o malby z cyklu Ega, které evokují spojení figurálního a krajinářského principu, kdy se krajina stává odrazem vnitřního směřování či rozpoložení člověka, čímž se malíř snaží o analytický portrét lidské psýché. Kniha i druhá sekce výstavy se věnuje tématu „prorůstání“, které souvisí s transformací energie, přechodem do jiné formy existence, zabývá se otázkou mementa mori a věčnosti. 

V poslední části se Jan Gemrot zaměřuje na obrazy vojenských nadzvukových letounů v momentech aerodynamického třesku, zrakového zážitku zvukového kužele. Tyto technicistní malby kontrastují s předchozími částmi expozice a jako náhlá nebezpečná událost narušují pocity kontemplace, čímž reflektují současné světové dění.

 

Obrazově bohatá publikace je doprovázena i fotografiemi umělcova ateliéru a umožňuje vhled do jeho tvorby formou rozhovoru PhDr. Karla Srpa s malířem samotným. Dílo obsahuje také životopis, souhrn výstav a bibliografii. Více o knize se dozvíte na stránkách galerie: aloos.cz

 

Jan Gemrot je exkluzivně zastupován společností Adolf Loos Apartment and Gallery.