Kouzelník s atmosférou, co nikdy nepadl na kolena!

Výstava obrazů Jiřího Kovaříka v Gallery Tuwora na zámku Nebílovy, zdroj fota: zámek NebílovyVýstava obrazů Jiřího Kovaříka v Gallery Tuwora na zámku Nebílovy, zdroj fota: zámek Nebílovy
Jiří Kovařík: Černá kočka, 1977-1987, foto: David RůžičkaJiří Kovařík: Černá kočka, 1977-1987, foto: David Růžička
Jiří Kovařík: Artemis v lázni, 1987, foto: David RůžičkaJiří Kovařík: Artemis v lázni, 1987, foto: David Růžička
Jiří Kovařík: El jardín Español, Španělská zahrada, asi 1974, foto: David RůžičkaJiří Kovařík: El jardín Español, Španělská zahrada, asi 1974, foto: David Růžička
Jiří Kovařík: Kamenná pustina, 1970-1986, foto: David RůžičkaJiří Kovařík: Kamenná pustina, 1970-1986, foto: David Růžička

Magický realista Jiří Kovářík z Plzně fascinuje návštěvníky zámku Nebílovy. Výstava potrvá do 4. 9. 2022

Uhrančivé nymfy, které strhnou diváka do tance. Andromeda uvězněná bez řetězů na mořském útesu. Koně. Psi. Šelmy. Toreadoři i andaluští kytaristé. A především ženy. Strhující magický realismus předčasně zesnulého Jiřího Kovaříka okouzluje stejně jako kdysi.

Svět plzeňského rodáka postupně ovlivnily jak klasicistní formy, tak prvky surrealismu a hlavně, magického realismu, v němž dosáhl velmi působivého výrazu. Talentovaný malíř vystudoval počátkem 50. let 20. století pražskou Akademii výtvarných umění, kde navštěvoval ateliéry profesorů Jána Želibského a Vladimíra Sychry. Určité stopy vlivu obou pedagogů lze v Kovaříkově tvorbě postřehnout. V čase politické oblevy počátkem 60. let mladý Jiří Kovařík horlivě cestoval. Navštívil Itálii, tu dokonce několikrát, pak Řecko, Holandsko, Francii, Maroko, Tunis, Maltu, Arménii, Gruzii nebo Jugoslávii.

Jiří Kovařík byl zároveň živel, který se zejména po roce 1968 vyhranil vůči vládnoucímu režimu a nastupující normalizaci. Příliš mu nepomohlo ani to, že jako plzeňský patriot radikálně bojoval za záchranu některých památek v rodném městě, kdy si znepřátelil některé vlivné představitele tehdejší radnice. Jeho nekompromisní postoje pak vedly k mnoha persekucím ze strany režimu. Kovaříkovy výstavy mezi dobou ukončení studia a sametovou revolucí by tak šly spočítat na prstech jedné ruky. Mohl tvořit především soukromě, pro přátele, případně se dočkal realizací ve veřejném prostoru (vitraj ve vstupní hale nádraží v Berouně apod.), kde se kádrový profil výtvarníka spolupracujícího s architektem zase tak přísně nesledoval. V některých případech jeho tvorbu přikryli svým jménem jiní výtvarníci z řad přátel. Tajně restauroval či obnovoval například výmalby unikátních kaplových hrobek v jihočeských Albrechticích nad Vltavou. Po určitý čas, navzdory jeho klasickému vzdělání (Jiří Kovařík ovládal skvěle např. Latinu), se jej režim snažil donutit k obživě manuální prací; několikrát mu hrozilo vězení za „příživnictví“. I přes nepříznivé okolnosti se Jiří Kovařík stal brilantním výtvarným umělcem, který nebyl nucen k uměleckým úlitbám režimu a mohl prosazovat v díle vlastní ideje.

Když se po sametové revoluci karta obrátila a v roce 1994 ukončila nešťastná automobilová nehoda předčasně umělcův život, stihl mít téměř třicet nejrůznějších a vždy velmi úspěšných a navštěvovaných výstav. Kovaříkovo dílo se nachází rovně ve veřejném prostoru. Vedle mozaik (Geometr na Katastrálním úřadu v Plzni), nástěnných maleb (Knihovna Města Plzně, bývalá kavárna Jadran) vytvořil například předlohu pro rozsáhlou vitraj na nádraží v Berouně nebo navrhl podobu plzeňského pomníku americké armádě Díky, Ameriko! Úzké sepjetí s Plzní, perzekuce za minulého režimu a předčasná smrt bohužel vedly k tomu, že se v čase po sametové revoluci malířovo dílo nezapsalo až tak výrazně do obecného povědomí české výtvarné veřejnosti, jak by si zasloužilo. To se v roce 2022, kdy si připomínáme nedožité devadesátiny, snaží napravit průřezová výstava Jiří Kovařík v gallery Tuwora na zámku Nebílovy nedaleko Plzně.

Dílo Jiřího Kovaříka připomene na podzim 2022 také výstava v jedinečných kulisách foyeru nové scény Divadla J. K. Tyla v Plzni. Vernisáž je plánována na 4. října 2022.

Kurátor: Michal Zachař

Životní peripetie i Kovaříkovu tvorbu přibližuje také dokumentární film z jara 2022 Jiří Kovařík – Nikdy na kolenou, dostupný volně na youtube: Jiří Kovařík - Nikdy na kolenou - YouTube

Na knižním trhu lze zakoupit objemnou monografii Miroslava Haunera Jiří Kovařík I., vydanou Galerií Města Plzně v roce 2013.

Autor: 
David Růžička - 14.8.2022