Letní den roku 1895

Antonín Hudeček, Letní den, 1895, olej na plátně, Foto: Adolf Loos Apartment and GalleryAntonín Hudeček, Letní den, 1895, olej na plátně, Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery
Antonín Hudeček byl významný český malíř, jenž se zprvu věnoval figurální malbě, kterou studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Maxmiliána Pirnera a Václava Brožíka. 
Antonín Hudeček byl významný český malíř, jenž se zprvu věnoval figurální malbě, kterou studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Maxmiliána Pirnera a Václava Brožíka. Následně pokračoval ve studiu figurální malby v tehdy populárním Mnichově. Posléze ho však zlákala krajinomalba a postupem času figurální malbu zcela opustil. V roce 1895 se společně s Antonínem Slavíčkem připojil ke skupině malířů, která se věnovala krajinomalbě a byla vedena profesorem Juliem Mařákem. Nejčastěji malovali krajinu z okolí Okoře. Poprvé měla veřejnost možnost zhlédnout jeho tvorbu v roce 1898, kdy vystavoval se spolkem Mánes.
 
Hudeček zpočátku ve své tvorbě často spojoval figurální témata s krajinomalbou. Díla Antonína Hudečka pocházející z 90. let 19. století až do roku 1906 spadají do malířova nejcennějšího období a jsou sběratelsky nejvyhledávanější. Po roce 1906 se malíř začal naplno věnovat pouze krajinomalbě.  Za svůj život podnikl řadu studijních cest po Itálii, Sicílii a také navštívil ostrov Rujánu. Z těchto cest posléze nadále čerpal inspiraci pro své obrazy.
Společnost Adolf Loos Apartment and Gallery ve své nadcházející listopadové aukci, která se uskuteční dne 27. 11. 2021 v Expo 58 Art, nabídne sběratelsky jedinečné dílo Antonína Hudečka. Jedná se o olej na plátně s názvem Letní den, jenž malíř vytvořil kolem roku 1895 a který tedy spadá do Hudečkova sběratelsky nejvíce vyhledávaného a ceněného tvůrčího období. Antonín Hudeček na tomto plátně vyobrazil mladou zrzavou venkovskou dívenku opřenou o vědro s vodou. Celý výjev je zasazen do krajinného prostředí. Hudeček zde spojil svou figurální a krajinářskou tvorbu. O kvalitě obrazu svědčí i to, že toto dílo bylo vystavováno a reprodukováno. Vyvolávací cena je stanovena na 950.000 Kč. Bude jistě zajímavé sledovat, zda tento obraz vskutku galerijní hodnoty potvrdí svou kvalitu i v nadcházející aukci.
Autor: 
Andrea Otevřelová - 26.11. 2021