Moderní technologie v umění od Františka Kupky k Hynkovi Martincovi

Hynek Martinec: Every Generation Has Its Own Revolution, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryHynek Martinec: Every Generation Has Its Own Revolution, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
František Kupka: Abstrakce, foto: David BarešFrantišek Kupka: Abstrakce, foto: David Bareš
František Kupka: Abstrakce, foto: David BarešFrantišek Kupka: Abstrakce, foto: David Bareš
František Kupka: Sítnice zpředu, foto: David BarešFrantišek Kupka: Sítnice zpředu, foto: David Bareš

Co chtěl Kupka vyjádřit abstraktními kvaši z počátku 30. let a jak souvisí se současným uměním?

Kvaše z počátku 30. let jsou charakteristické svojí geometrickou formou. Kupka vstřebává impulsy z rozvíjejícího se kinematografického průmyslu. Kvaš tudíž představuje čtyři bílé obdélníky, které jsou zobrazeny jakoby v pohybu a propojené vertikálními liniemi. Jedná se o jakási projekční plátna nebo okénka filmu, které jsou propojené bílými liniemi. V rámci Kupkovy filosofie je malířské plátno místem projekce našeho vnitřního emočního i fyziologického života. Kupka se domníval, že evoluce ještě neskončila, ale že pokračuje a že v budoucnu budeme moci sdílet naše myšlenky telepatií, tedy přenosem myšlenek mimosmyslovými možnostmi. Symbolicky by tedy mohly tři bílé obdélníky, propojené bílými liniemi na černém pozadí, představovat lidské vědomí a umožňovat naší představivosti „projektovat“ či „vepsat“ do nich naše duchovní děje. Mikrokosmos u Kupky souvisí s makrokosmem. Bílé obdélníky tedy připomínají i kosmickou energii, propojující se a míjející se ve vesmírných oběžných drahách. Není vyloučeno, že Kupka chtěl vyjádřit i vznik sympatií mezi lidmi, obrazně a lidově řečeno, jestli „přeskočila jiskra“.

Zajímavý je i kvaš ze studií pro kruhovité a přímočaré. Zde bych si dovolil tvrdit, že kosmické těleso či planeta ještě má v imaginaci svůj reálný základ. Kruhovité tvary připomínají zemi a měsíc, nebo pohyb planety v kosmu. Malba tedy souvisí s obrazem „První krok“, na němž je viditelně zobrazen měsíc, který se nachází v Muzeu moderního umění v New Yorku. Kruhovitá forma disku však také připomíná ilustraci sítnice z Kupkovy knihy „Tvoření v umění výtvarném“. Jedná se tedy o jakýsi průhled okem na děj, který se odehrává v duchovnu, jakoby za fyziologickým okem, v naší mysli.

Otázkou zůstává, co chtěl umělec vyjádřit svislým šedivým pruhem, který proniká levou polovinou obrazu. Pruh je ještě okrášlen třemi bílými liniemi, které jím svisle pronikají. Barevnost – šedivá, černá a bílá, evokuje opět film 30. let nebo proudy elektřiny. Mohlo by se jednat i o náznak mašinismu, stroje či oceli. Nové a moderní technologie se v Kupkově imaginaci propojovaly s utopickými duchovními myšlenkami o propojení lidských myslí novým stupněm biologické evoluce. Kvaš je tedy jakýmsi návrhem na nový způsob myšlení a na utváření mezilidské komunikace na spiritistickém základu a díky moderním technologiím.​​​​​

V tomto smyslu Kupkovy kvaše souvisí i s obrazy Hynka Martince, který zobrazuje moderní technologie naší doby jako smartphony, tablety a počítače („Every generation has its own revolution“).

 

Dílo je k vidění v Expo 58 Art v rámci předaukční výstavy. Více na aloos.cz

Autor: 
David Bareš - 21.4.2022