Muž a zvíře v Londýně!

Douglas Glass, Francis Bacon, 1960, Foto: Francis BaconDouglas Glass, Francis Bacon, 1960, Foto: Francis Bacon
Francis Bacon, Study after Velázquez`s Portrait of Pope Innocent X, 1953, Foto: Francis Bacon Francis Bacon, Study after Velázquez`s Portrait of Pope Innocent X, 1953, Foto: Francis Bacon
Francis Bacon, Study of Self-Portrait, 1964, Foto: Francis Bacon Francis Bacon, Study of Self-Portrait, 1964, Foto: Francis Bacon
V Royal Academy of Arts v Anglii proběhne od 29. ledna 2022 do 17. dubna 2022 výstava kontroverzního a provokativního, ale zároveň geniálního umělce, která ponese název Francis Bacon: Muž a zvíře.
V Royal Academy of Arts v Anglii proběhne od 29. ledna 2022 do 17. dubna 2022 výstava kontroverzního a provokativního, ale zároveň geniálního umělce, která ponese název Francis Bacon: Muž a zvíře. Co tato výstava návštěvníkům nabídne? Budou to především umělcova díla, která jsou inspirována světem zvířat. Bacon byl zvířaty přímo fascinován, zejména jejich pohybem, což se samozřejmě odrazilo v jeho tvorbě, nejvíce v přístupu k deformaci lidského těla. Baconovy figury jsou zachyceny v nejextrémnějších okamžicích existence a jsou sotva rozpoznatelné. Člověk si tak pokládá otázku, zdali se jedná o postavu lidskou či zvířecí.
 
Raritou této připravované výstavy bude také to, že pořadatelé zde zcela poprvé společně vystaví Baconovy rané kubistické obrazy, jeho poslední nedokončený obraz a také tři obrazy s tématikou býčích zápasů.
 
Francis Bacon, provokativní figurativní malíř a představitel takzvané nové figurace, jenž se stal jedním z nejvýznamnějších malířů 20. století. Bacon se narodil v Irsku, v roce 1914 se s rodinou přestěhoval do Anglie, konkrétně do Londýna. V šestnácti letech byl svým otcem vykázán z domu, důvodem byla jeho sexuální orientace. Francis Bacon se totiž netajil svou homosexuální orientací v době, kdy byla nezákonná. V roce 1927 poslal otec mladého Francise ke strýci do Berlína. Doufal, že změna prostředí přivede syna ke spořádanému životu, nicméně pobyt v Berlíně měl zcela opačný účinek. Navíc se mladý Bacon po dvou měsících rozhodl Německo opustit a vydal se do Paříže, kde se vrhl na uměleckou dráhu a začal navrhovat bytové interiéry a doplňky. Této činnosti se posléze věnoval i po svém návratu do Anglie. 
 
V jižním Kensingtonu v Londýně si Bacon v roce 1928 zřídil svůj první ateliér. Zde mimo navrhování doplňků a bytových interiérů začal malovat své první obrazy a jelikož inspiraci čerpal z děl Pabla Picassa, byla Baconova raná tvorba silně ovlivněna kubismem, což mělo za následek to, že jeho dílo bylo dlouho bez jakékoliv výrazné odezvy. Pro umělce byl zlomový až rok 1944. V tomto roce Francis Bacon namaloval obraz, který odstartoval růst jeho umělecké kariéry. Jednalo se o triptych s názvem Tři studie u nohou Ukřižování. Francis Bacon se zde oprostil od všech doposavadních uměleckých směrů a toto dílo tak stanulo na počátku jeho novéhosignifikantního uměleckého rukopisu, kterým se proslavil takřka po celém světě a díky němuž vstoupil do světových dějin umění. 
Pro své obrazy čerpal náměty z děl starých mistrů, nejznámější jsou jeho „studie“ papeže Inocence X., kterých vytvořil okolo 40, avšak pokaždé se jedná o různou variaci na tento námět. Inspiroval se španělským malířem vrcholného baroka Diegem Velázquezem, konkrétně jeho portrétem papeže Inocence X. z roku 1650. Dále byl ovlivněn například dílem Vincenta van Gogha, Michelangela či Rembrandta. Mimo to ve své tvorbě vycházel z fotografií, filmů a rentgenových snímků, jež přetvářel k obrazu svému. Co se týče fotografie, zde ho výrazně ovlivnila tvorba anglického fotografa Eadwearda Muybridge, jenž ve svých fotografiích zachycoval rozfázovaný pohyb lidí i zvířat.
 
Signifikantní vyjadřovací formou Bacona byly triptychy, ty převzal z gotického malířství. Co se týče námětů děl, tak pro celou jeho tvorbu jsou příznačné jednoduché znetvořené lidské figury a obličeje, které jsou často trubkovitých tvarů. 
 
Francis Bacon zemřel v roce 1992 ve Španělsku. 
 
A na závěr v souvislosti s Francisem Baconem nahlédněme do světa investic. Pokud se podíváme na aukční trh, zjistíme, že obrazy tohoto umělce jsou pro sběratele výtvarného umění velmi lukrativní. Objevují se na nejprestižnějších světových aukcích a patří k těm nejdražším. Například v roce 2008 se prodal v aukčním domě Sotheby`s Baconův Triptych z roku 1976 za úctyhodných 86,3 milionu dolarů. 

 

Autor: 
Andrea Otevřelová - 13.10. 2021