Návrat ukradeného Šporkova portrétu od Nicolase de Largilliere na Kuks

Nicolas de Largilliere, podobizna Jana Michaela ŠporkaNicolas de Largilliere, podobizna Jana Michaela Šporka

Vzácný odcizený obraz Nicolase de Largilliere se vrátil po třiceti letech na své místo do zámecké
expozice v Kuksu

Bylo časné ráno července roku 1991, když se zjistilo, že ze zámecké expozice na zámku Kuks byly
ukradeny hodnotné umělecké předměty. Byl mezi nimi i portrét šlechtice Jana Michaela Šporka,
synovce Františka Antonína Šporka, který byl zakladatelem této unikátní barokní kulturní památky.
Obraz pocházel od samotného Nicolase de Largilliere, vysoce ceněného pařížského portrétisty doby
krále Ludvíka XIV., který „krále slunce“ také zpodobnil. Nicolas de Largilliere byl mimořádně
talentovaný malíř, o jehož sympatie soutěžily dvě největší světové velmoci své doby – Anglie a
Francie. Uvádí se, že na přímluvu malíře Charlese Le Bruna, prvního dvorního malíře Ludvíka XIV.,
Largilliere nakonec zůstal tvořit ve Francii.

Dnes se jeho díla nachází v nejdůležitějších
světových sbírkách: v pařížském Louvru, v National Gallery ve Washingtonu, v Pinacoteca di Brera v
Miláně a v Národním muzeu ve Varšavě. Díla Largilliera, který se kvalitou své malby vyrovná
nejslavnějšímu francouzskému portrétistovi doby baroka Hyacinthu Rigaudovi, dosahují na aukcích
závratných částek. Není tedy divu, že na konci minulého roku zaujala pracovnici Národní galerie
žádost o povolení k vývozu obrazu Nicolase de Largilliere z České republiky do zahraničí. Je velkým
úspěchem a štěstím, že se díky spolupráci policejních složek podařilo obraz identifikovat a že
zůstává na našem území. Návštěvníci jej budou moci obdivovat již od 1. dubna v rámci prohlídkového
okruhu Hospitál.
 

Autor: 
David Bareš - 15.2.2022