Nová výstava "Oskar Kokoschka a Ostravsko" ve výstavní síni EXPO 58 na Letné

Oskar Kokoschka, K. B. Palkovský (portrét Kokoschkova pozdějšího tchána), 1936, olej na plátně, foto: Adolf Loos Apartment and GalleryOskar Kokoschka, K. B. Palkovský (portrét Kokoschkova pozdějšího tchána), 1936, olej na plátně, foto: Adolf Loos Apartment and Gallery

Jméno slavného rakouského expresionistického malíře Oskara Kokoschky zná z dějin umění téměř každý. Už méně známá je skutečnost, že měl Kokoschka české kořeny, českou choť a že si po celý život zachoval k naší zemi vřelý vztah. Aktuální výstava "Kokoschka a Ostravsko" se zaměřuje na krátký pobyt Kokoschky ve slezské metropoli, kde vznikla vysoce kvalitní olejomalba na plátně "Pohled na Moravskou Ostravu II." (1937), která výstavu v pavilonu EXPO 58 zahajuje

Kokoschka v ní svou typickou zářivě pestrou barvou a dynamickým rukopisem štětcem vyobrazil velmi industrializovanou krajinu s parním vlakem a lodí v prvním plánu a krajinou plnou továren s vysokými komíny v pozadí. Když si vybavíme první impresionistické obrazy, zobrazující drobné detaily železnice v krajině, uvědomíme si, do jaké míry již industriální revoluce do doby vzniku Kokoschkovy malby pokročila a jak inspirovala představivost moderních umělců. Uprostřed krajiny na dolním okraji plátna v prvním plánu sedí nevinně působící nahá lidská postava - akt. Lze ji vnímat i jako kritiku industrializace, návrat do nevinného stavu souzvuku s přírodou, který na vzdálených rájích v Tahiti kdysi hledal Paul Gauguin. Vždyť si malíř Kokoschka v Ostravě stěžoval, že "na něj třikrát denně útočí páchnoucí plyny ze všech vysokých pecí, takže zvrací kyselé a černé zbytky" a že mu vadí "pekelný rámus způsobený jedním zatraceným motocyklistou".

 

Druhou pozoruhodnou malbou na výstavě je portrét Kokoschkova pozdějšího tchána, pražského advokáta K. B. Palkovského (1936), který Kokoschkovi návštěvu Ostravy doporučil, neboť se domníval, že mezi industriální elitou najde mecenáše. Průvodkyní po Ostravě Kokoschkovi byla jeho dcera Olda. Návštěvníka výstavy jistě zaujme i "Hlava ze starého gobelínu" (1945), kresba barevnými tužkami na papíře, která nezapře vliv slavného manýristického génia El Greca, jenž inspiroval celou generaci expresionistů.

 

Ústředním oddílem výstavy je litografické album Kokoschky pro jeho divadlení hru Comenius, která byla uvedena v Hamburku v 70: letech. Kokoschka byl do Komenského díla zasvěcován již od dětství, když studoval jeho knihu Orbis pictus (Svět v obrazech). V divadlení hře i litografickém albu zpracoval téma fiktivního setkání Komenského v exilu se slavným nizozemským malířem Rembrandtem. Energické tahy štětcem a zářivá barevnost listů diváka doslova nabijí energií.

Mezi další zajímavé grafické listy na výstavě patří listy inspirované Itálií, například "Vesnice se sloupy v popředí" (1964), "Apulie - Portrét ženy" a "Vzpínající se kůň", vzdáleně evokující Feidiovy koně z anthénského Parthenonu, dnes uchovávané v British Museum v Londýně. Barevná litografie "Květinové zátiší" připomene svou lehkostí až asijskou tušovou malbu. Nezapomeňme, že asijské umění bylo pro rakouské malíře, například Gustava Klimta, důležitým zdrojem inspirace.

 

Humanistický apel v sobě obsahuje litografie "Kristus pomáhá hladovějícím dětem" z konce 2. světové války (1945). V barevné litografii "Opice jako malíř s modelem" (1959) Kokoschka zpracoval tradiční téma obráceného světa, opice u malířského stojanu, které se v umění objevilo již u Alexandra Gabriela Decampse a Gabriela von Maxe. V litografii "Tanečnice, Vyznání se Řecku" pochopime, že Kokoschkova inovativnost a modernita je vždy hluboce zakořeněna v evropské tradici. Předposlední oddíl výstavy je věnován autoportrétům umělce. Pozdní litografie "Želvy" (1978) může připomenout i Kokoschkovu kresbu "Žáby", kterou reagoval na okupaci Československa sovětskými vojsky v roce 1968. Litografie "Tower Bridge II." (1967) dokládá, že se Kokoschka musel kvůli turbulentní době, ve které žil, i opakovaně stěhovat. Za exulanta se přesto nepovažoval. Ve svých pamětech píše: "Nikdy jsem neměl chuť stát se emigrantem, od mládí jsem byl zvyklý opouštět místa, která se mi nelíbila, a vydávat se tam, kde se dalo žít."

 

Výstava "Oskar Kokoschka a Ostravsko" je otevřena od 25. srpna do 2. října 2022 denně kromě pondělků ve výstavní síni Expo 58 ART (Letenské sady 1500/80, Praha 7) od 10:00 – 18:00 hodin. Vstupné je 200 Kč (dospělí) a 100 Kč (důchodci a studenti).

Autor: 
David Bareš - 1.9.2022