Objevte barevné abstraktní světy Vladimíra Vély na výstavě současného umění

Vladimír Véla, zdroj: Vladimír VélaVladimír Véla, zdroj: Vladimír Véla
Vladimír Véla, Jednotící prvek I, akryl na plátně, 81 x 65 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryVladimír Véla, Jednotící prvek I, akryl na plátně, 81 x 65 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Vladimír Véla, Tvá touha II, akryl na plátně, 150 x 145 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryVladimír Véla, Tvá touha II, akryl na plátně, 150 x 145 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Vladimír Véla, Uvolnění II, akryl na plátně, 210 x 170 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryVladimír Véla, Uvolnění II, akryl na plátně, 210 x 170 cm, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery

Hra se skvrnami, linkami a symboly Vladimíra Vély je nyní k vidění ve výstavní síni EXPO 58 ART. Mladý autor českého současného umění dlouhodobě pokouší hranici vizuální rozpoznatelnosti.

Vladimír Véla se narodil v roce 1980 v Turnově, kde také absolvoval studium na Střední uměleckoprůmyslové škole. Poté studoval na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (1998-1999) a také na Vyšší odborné škole při Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou (1999–2000). Studia na pražské Akademii výtvarných umění započal roce 2000 v ateliéru Klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana a o tři roky později se přesunul do ateliéru Intermediální tvorby prof. Milana Knížáka.

Pedagogické vedení profesora Knížáka, jehož hlavním cílem bylo podporovat experimentální přístup k umělecké tvorbě, se ukázalo být klíčovým pro další vývoj malířského stylu Vladimíra Vély. Jeho díla představují vynikající schopnost pracovat s reálným základem a přenést sdělení do abstraktní roviny prostřednictvím jednoduchých malířských prvků, jako jsou znaky, skvrny a linky. Véla rovněž klade důraz na drobné barevné akcenty, protože v jeho práci s barvou vytváří prostor a logicky navazuje na původní námět.

Vladimír Véla patří k mladé generaci českých malířů, ovšem jeho díla na české scéně rezonují už řadu let. Je zastoupen například ve sbírkách NG Praha, Oblastní galerie Liberec a také v řadě soukromých sbírek v České republice a zahraničí. V letech 2008 a 2009 se Véla stal finalistou pro mladé umění do 33 let Ceny NG 333 a skupiny ČEZ.

Nyní je možné tvorbu Vladimíra Vély a jeho vrstevníků z ateliéru Klasické malby prof. Zdeňka Berana spatřit ve výstavní síni EXPO 58 ART. Zájemci se mohou těšit na Vélova díla Uvolnění II, Jednotící prvek I, nebo Tvá touha II. Prodejní výstava je přístupná do 29.6.2023 každý den od 10.00 do 18.00 kromě pondělí.

Autor: 
Viktorie Kosejková - 20.6.2023