Oslava italského génia s tragickým osudem

Amedeo Modigliani, 1909, Foto: Tate Gallery Amedeo Modigliani, 1909, Foto: Tate Gallery
Amedeo Modigliani, Nu couche / Ležící akt, 1917, olej na plátně, Foto: Artplus Amedeo Modigliani, Nu couche / Ležící akt, 1917, olej na plátně, Foto: Artplus
Amedeo Modigliani, Odpočívající (na levém boku), 1917, olej na plátně, Foto: Artplus Amedeo Modigliani, Odpočívající (na levém boku), 1917, olej na plátně, Foto: Artplus
Amedeo Modigliani, legendární italský malíř a sochař s hořkým životním osudem
Jeho život byl přímo tragický, neboť byl plný zklamání, chudoby, drogových excesů, skandálů, a aby toho nebylo málo, záhy byl i předčasně ukončen. Jeho dílo bylo navíc ve své době považováno za obscénní až pornografické. Jinými slovy řečeno, skandál střídal skandál, zklamání střídalo zklamání. Amedeo Modigliani zemřel v roce 1920 v Livornu ve svém ateliéru na tuberkulózu, v té době mu bylo pouhých 35 let. Tím to však neskončilo, dva dny po jeho smrti spáchala sebevraždu i jeho těhotná snoubenka Jeanne Hébuterneová. 
 
Modigliani zůstal po celý svůj život neobjevenou postavou, do dějin výtvarného umění vstoupil svými ženskými akty a portréty, které jsou charakteristické protáhlými až úzkými obličeji. Portrétoval nejen své milenky, ale i významné osobnosti tehdejší umělecké společnosti. Jeho tvorba stojí mezi uměním archaickým a uměním avantgardním, a to z toho důvodu, že čerpal inspiraci jak z italského renesančního umění, tak i z umění primitivních kultur. Právě umění těchto mimoevropských kultur se v jeho díle značně projevilo, stejně tak jako u ostatních avantgardních umělců té doby.  
 
 
Modigliani se řadí mezi malíře, kteří vykročili ze stínu opovržení a zapomnění až po své smrti. Jeho obrazy se na aukčním trhu objevují velmi sporadicky, ale pokaždé patří mezi ty nejdražší, jednotlivá díla dosahují až devítimístních částek. Na podzim roku 2015 se v aukční síni Christie's vydražilo jeho dílo s názvem Nu couche / Ležící akt za 170,4 milionů dolarů. Do dnešní doby se jedná o nejdráže prodaný obraz tohoto umělce. V roce 2018 se v aukční síni Sotheby's prodal za úctyhodnou částku 157,2 milionů dolarů Modiglianiho obraz s názvem Odpočívající (na levém boku). Jedná se o dílo z roku 1917 a za zmínku stojí, že jde o malířovo největší plátno s tématikou ženského aktu. Velmi ceněné jsou i jeho sochy, například vápencová busta Tête byla v roce 2014 v aukčním domě Sotheby's vydražena za 70,7 milionů dolarů.
 
Vzhledem ke 100. výročí jeho úmrtí si věhlasná vídeňská Albertina připravila výstavu s názvem The Primitivist Revolution Modigliani. Výstava byla kvůli situaci způsobené koronavirem o rok posunuta, byla tak zahájena až letos 17. září a potrvá do 9. ledna 2022. Koncepci výstavy připravil renomovaný historik umění Marc Restellini, jenž je mimo jiné autorem řady knih o tomto italském umělci. Co se týče samotné výstavy, bude zde představeno okolo 130 děl, které se Albertině podařilo zapůjčit z nejrenomovanějších muzeí a soukromých sbírek od USA až po Singapur a od Velké Británie až po Rusko. Nicméně velká část děl na této výstavě byla zapůjčena z Museé Picasso a ze sbírky Jonase Nettera, jednoho z hrstky patronů Modiglianiho během jeho krátkého života. Cílem výstavy je zasadit Modiglianiho do jedinečného okruhu dalších významných avantgardních umělců. Modiglianiho tvorba tak bude vystavena vedle děl jeho kolegů – rivalů Pabla Picassa, Constantina Brâncuşiho či André Deraina. Dále bude expozice doplněna o řadu artefaktů z prehistorických a mimoevropských kultur, ve kterých Modigliani hledal inspiraci pro své dílo. 
 
Bez nadsázky lze konstatovat, že výstava v Albertině se zařadí mezi nejzajímavější výstavy letošního kulturního podzimu. 
Autor: 
Andrea Otevřelová - 20.9.2021