Připomeňte si 150 let od narození Adolfa Loose

Apartmán Richarda HirscheApartmán Richarda Hirsche, Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery
Apartmán Richarda HirscheApartmán Richarda Hirsche, Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery
Apartmán Richarda HirscheApartmán Richarda Hirsche, Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery
Apartmán Richarda HirscheApartmán Richarda Hirsche, Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery

Adolf Loos, jeden z nejznámějších architektů dvacátého století, publicista, pedagog a výrazná kulturní osobnost, se narodil v Brně před 150 lety – 10. prosince 1870.

Usiloval o funkční pojetí architektury a užitkových předmětů ještě před nástupem funkcionalismu a intenzivně se zabýval otázkami kultury bydlení ve velkoměstě. Jeho esej „Ornament a zločin“ patří k nejdůležitějším textům v dějinách umění.

Nejvýznamnější Loosovy stavby se nalézají ve Vídni, druhé místo, co se týče výskytu důležitých Loosových architektonických kreací, zaujímá Česká republika. Jeho slavným vynálezem je tzv. prostorový plán (Raumplan) – tedy kompozice vnitřních prostorů domu o různých proporcích, vzájemně důmyslně provázaná schodišti a obalená prostou fasádou – jednoduchým bílým kubusem. Jeho nejznámější stavbou je například Müllerova vila v Praze, vila Tristana Tzary na Montmartru nebo vila Moller ve Vídni. Loos se ovšem proslavil i četnými bytovými interiéry, realizovanými v rámci starší zástavby. Nejvíce z nich se nachází v Plzni. Jejich společným znakem je pohodlí, dobře vyřešený prostor, užití kvalitních materiálů, promyšlený a důmyslně řešený zabudovaný nábytek, ale na druhé straně i určitá stylová volnost.

Z Plzně do Prahy:

V roce 1907 navrhl Adolf Loos domov pro podnikatelský pár Marthu a Wilhelma Hirsche. V 80. letech se podařilo zjistit, že to nebyla jediná zakázka, kterou pro manžele Hirschovy zrealizoval. V průběhu 20. let, tedy téměř ve stejnou dobu, kdy navrhoval Müllerovu vilu v Praze, pracoval také na studentském bytě jejich syna Richarda. Tento byt se nacházel ve stejné budově jako známý apartmán Marthy a Willyho Hirsche, jen o patro výš.

Po válce se v bývalém bytě Richarda Hirsche nacházela mateřská škola a nábytek byl vystěhován. Po sametové revoluci dnešní majitel upozornil známého sběratele a majitele renomované aukční síně pana Vladimíra Lekeše na to, že se v domě zachoval ještě interiér bytu Richarda Hirsche z roku 1927. Ten se pak Lekešovi podařilo odkoupit, ale protože na původním místě nemohl zůstat, hledal pro něj novou lokaci. Zařízení bytu bylo proto odborně rozebráno a pečlivě uloženo. Když pak byl vhodný prostor o téměř identických proporcích nalezen v Praze v domě, navrženém v roce 1910 známým architektem Antonínem Engelem v ulici U Starého hřbitova na pražském Josefově, bylo zařízení Hirschova bytu znovu sestaveno tam. Celý proces byl připraven ve spolupráci s nejvýznamnějším znalcem Loosova díla prof. Burkhardtem Rukschciem, který byl rovněž konzultantem rekonstrukce vil Müller a Winternitz v Praze nebo výše zmíněných Loosových bytových interiérů v Plzni.

Richard Hirsch (1909-1977) byl jediným synem Wilhelma a Marthy Hirschových, kteří vlastnili úspěšnou továrnu na kovové zboží. Těm navrhl Loos byt již v roce 1907 a zprostředkoval jim kontakt s Oskarem Kokoschkou, který oba manžele v roce 1909 portrétoval. Byli rovněž spřízněni s další významnou podnikatelskou rodinou v Plzni – Beckovými, pro něž Loos také pracoval a s jejichž dcerou Claire se později oženil. Před nacisty se Richardovi a jeho ženě Marieluis podařilo uprchnout do Izraele a později se usadili v Austrálii.

Byt Richarda Hirsche, který byl původně umístěn o patro výš, než byt jeho rodičů v piano nobile neorenesančního palácového domu v Plachého ulici č. 6, pochází tedy z pozdního Loosova tvůrčího období. Je pro něj charakteristická bez ozdobnost a střídmost, dokonalý detail i promyšlený systém vestavěných skříní a lavic. Dřevěné prvky byly z mahagonu, stěny původně pokrývaly látkové tapety. V rohu místnosti je umístěn sedací kout na mírně vyvýšeném pódiu. Zatímco vestavěný nábytek nebo deštění na stěnách byly přeneseny do nového prostoru na Josefově bez problémů (drobné nuance vyžadovala jen jiná délka místnosti), bylo třeba ještě hodně práce, aby byl interiér doplněn o charakteristický volně stojící nábytek, jenž se nedochoval, koberce, závěsy a další zařízení. K dispozici byly původní černobílé fotografie Loosových interiérů a tak bylo možno na různých aukcích postupně dohledávat autentické detaily nebo alespoň jim velmi podobné. Na půdě plzeňského domu se podařilo nalézt i původní unikátní kruhový lustr nad stolem sedacího koutu, který byl rovněž restaurován. V bytě Richarda Hirsche přeneseném Vladimírem Lekešem do Prahy nyní vzniká studijní centrum.

Autor: 
Zdeněk Lukeš