Reliktní malba Zdeňka Sýkory jde do aukce

Zdeněk Sýkora, Kompozice, 1987, olej na plátně, Foto: Adolf Loos Apartment and GalleryZdeněk Sýkora, Kompozice, 1987, olej na plátně, Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery
Společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery se podařilo získat do nadcházející listopadové aukce raritní dílo od světově proslulého malíře Zdeňka Sýkory. 
Společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery se podařilo získat do nadcházející listopadové aukce raritní dílo od světově proslulého malíře Zdeňka Sýkory. Konkrétně se jedná se o Kompozici z roku 1987. Čím je tento obraz tak zajímavý a proč by neměl ujít pozornosti žádnému sběrateli umění? Malíř na tomto obraze pracoval po mnoho let, říkal mu „reliktní obraz“, jelikož jej vytvořil ze zbytků barev. Obraz je výjimečný i tím, že existují pouze dvě podobné varianty tohoto díla. 
 
Vyvolávací cena tohoto galerijního kousku činí 500.000 Kč.
 
Zdeňka Sýkoru řadíme k významným průkopníkům v oblasti výtvarného umění. Ve své tvorbě, konkrétně při přípravě svých výtvarných děl na začátku 60. let minulého století, začal jako jeden z prvních využívat počítač. I přesto však zůstal malířem, jenž se originálním a sobě vlastním způsobem zabýval barvami, tvary a také jejich vzájemnými vztahy.  Sýkorovy rané práce vychází ze surrealismu a kubismu. Poté se v 50. letech věnoval zejména krajinomalbě – okolí Loun. Postupně však přestává být jeho malba „realistická“, malíř ve své tvorbě začíná dospívat k abstraktní formě a redukuje výrazové prostředky. To vede až k tomu, že Sýkora v roce 1964 zapojí do své tvorby počítač. V 70. letech vznikají jeho ikonické a veřejnosti dobře známé obrazy, kde věnuje pozornost liniím a strukturám vznikajícím na rozhraní černých a bílých ploch. Liniemi a strukturami se poté zabývá až do své smrti. 
Například právě při tvorbě liniových obrazů využívá Sýkora náhodnost za pomoci počítače. Tvary, délky, tloušťky, barvy a křížení linií jsou určovány náhodně čísly, jež vygeneruje počítač. Dokladem kvality a důležitosti Sýkorových děl v dějinách výtvarného umění je jeho v zastoupení řadě prestižních zahraničních galerií.
 
Kromě tohoto oleje na plátně budou v aukci draženy i dvě Sýkorovy serigrafie – 13 linií pro Karla Hynka Máchuz roku 2007 a Blue Prone (Modrý ležák) z roku 2006. 
Autor: 
Andrea Otevřelová - 20.11. 2021