Rittsteinova díla jsou groteskní kritikou soudobé společnosti

Rittstein Michael, Velký krok, 2017, akryl, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Rittstein Michael, Noční vlna (Surfaři), 1949, olej a akryl, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Rittstein Michael, Setkání náměsíčníků, 1949, olej, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Rittstein Michael, Naše okno, (1949), kombinovaná technika, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery

Mladého malíře přesvědčovali, že postrádá talent, a pro své výstřední chování byl dokonce téměř vyloučen ze školy. Dnes jsou jeho díla veřejně obdivována a jsou součástí tuzemských i světových významných sbírek. 

Michael Rittstein  (*17. září 1949Praha)  je významným představitelem současného trendu „nové exprese“ a moderní české grotesky. Umění se začal věnovat na Střední odborné výtvarné škole Václava Hollara v Praze. Ještě před začátkem studia byl označen za člověka postrádajícího talent. Jeho výstřední chování i touha malovat „podle svého z hlavy“ bez přesně daných předloh mu během studijních let činily značné problémy. Přesto však školu dostudoval a v roce 1968 nastoupil na Akademii výtvarných umění pod vedením Arnošta Paderlíka, kde byl jeho individualitě ponechán prostor. Tam se také později stal vedoucím ateliéru a byl jmenován profesorem. Malířství jej od té doby provází celý život, ne však se záměrem uspět na poli dnešní společnosti. Přesto jsou díla slavného umělce dnes zastoupena ve významných galeriích v Čechách, ale stala se i součástí světových galerií a soukromých sbírek. Motivy pro své obrazy hledá všude kolem sebe a inspirací je mu i rocková hudba, malba z „hlavy“ bez předloh a modelek mu ale zůstala vlastní.

Jeho tvorba byla v období umělecké abstrakce a minimalismu považována za provokující a šokující. Ironií svých děl přitom vyjadřoval osobitý názor na měnící se společnost i pohled na intimní mezilidské vztahy. Rittsteinovy obrazy jsou tak plné grotesknosti, existencionalismu a sarkasmu s filosofickým podtextem, ve snaze překonat bezdějovost, která v avantgardní tvorbě 60. a 70. let převládala. Do děl se promítla i malířova kritika každodenní šedi normalizačního životního stereotypu s panelovými domy jako jeho výstižnými symboly. Velká plátna jsou zobrazením autorova vlastního chaotického světa s kontroverzními názvy, pokrytá výraznými především akrylovými barvami v silných nánosech, množstvím postav a předmětů s deformovanou tvarovostí a groteskním dějem.

Aktuálně jsou díla vybraná ze soukromých sbírek i z jeho nejnovější tvorby vystavovaná v Praze v Muzeum Kampa, kde budou k vidění až do 10. 3. 2024. V létě poté budou nové Rittsteinovy obrazy znovu dané na odiv veřejnosti na prodejní výstavě v pražské výstavní síni  Expo Art 58,  kterou pořádá aukční společnost  Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz).

Autor: 
Klára Pokorná - 16. 1. 2024