Rozhovor s malířem Hynkem Martincem

Hynek Martinec, Foto: Paul Plews, Londýn 2021Hynek Martinec, Foto: Paul Plews, Londýn 2021
Z výstavy Vanitas v pražském Doxu, Foto: Aneta Kopecká Z výstavy Vanitas v pražském Doxu, Foto: Aneta Kopecká
Saint Rosalia, 2020, olej na plátně, 240 x 170 cm, Foto: Paul Plews, Londýn 2021Saint Rosalia, 2020, olej na plátně, 240 x 170 cm, Foto: Paul Plews, Londýn 2021

Hynek Martinec vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru Zdeňka Berana. Martinec se zabývá hyperrealistickou malbou, se kterou sklízí mezinárodní úspěchy. 

Na čem momentálně pracujete? Plánujete účast na nějaké výstavě, samostatnou výstavu, nebo účast na nějakém projektu? 
 
V současné době dokončuji přípravy na mou třetí sólo výstavu, která proběhne koncem listopadu v galerii Parafin v Londýně. Výstava bude rozdělena do dvou částí. V první části se bude věnovat barevným figurálním obrazům, inspirovaným romantismem 19. století. A plynule naváže na předchozí výstavu, která se inspirovala barokním obdobím 16. století. V roce 2018 byla představena také českému divákovi v Národní Galerii v Praze. Ve druhé části výstavy naopak představím volnější kresby inspirované sny, které si denně zaznamenávám již od roku 2002. Na výstavě bude ukázán soubor kreseb, který čítá něco přes 80 prací. Bude to vůbec poprvé, kdy představím sny v kresbě na veřejnosti. 
 
Plánujete v blízké době výstavu v České republice? 
 
V současné době vystavuji v Čechách ve dvou galeriích. V galerii Dox, kde probíhá zajímavá výstava věnovaná tématu Vanitas. A druhá výstava proběhla v galerii Telegraph v Olomouci. (skončila 14.9.) Ohledně budoucích výstav v ČR, tak zatím nemám konkrétní pozvání, ale věřím, že nějaké zajímavé projekty se brzy zrodí a covidová situace nebude bránit v jejich realizaci.
 Vnukla Vám situace kolem Covidu 19 inspiraci k vlastní tvorbě, nebo k vytvoření konkrétního díla? 
 
Celková situace kolem Covidu mě silně inspirovala k několika obrazům. Uvedu alespoň jeden obraz, který je věnován Svaté Rozálii. Volně navazuje na životní příběh mladého malíře Anthonyho Van Dycka, který prožil na Sicílii karanténu. V roce 1624 propukla na ostrově morová pandemie. Proto jsem se rozhodl namalovat několik obrazů věnovaných právě patronce Svaté Rozálii, která je v křesťanském světě uctívaná jako ochránkyně proti nakažlivým nemocem. Přišlo mi to jako zajímavá paralela mezi barokní dobou a dnešním digitálním časem. Jakoby se nic nezměnilo? Proto jsem na obraze záměrně zachoval původní příběh Svaté Rozálie, kde je doprovázena ve společnosti dalších morových patronů, a to Rochem a Sebestianem. Mám rád, když obrazy jsou propojeny s minulostí i součastností.   
 
V Centru současného umění DOX probíhá výstava Vanitas, kde jste svými díly zastoupen i Vy. Mohl byste nám tato díla představit – přiblížit? Co Vás při jejich tvorbě nejvíce inspirovalo
 
Už dlouhodoběji se věnuji tématice Vanitas a času. Jsou to témata, která jsou široká a která se nedají jednoduše uchopit. Zároveň se týkají každého z nás a každý se tímto tématem zaobírá. Konec konců to můžeme skvěle vidět na samotné výstavě, jak se každý umělec vypořádává s otázkou smrti. Někdo přistupuje s humorem a nebo naopak s vážnou tváří.
Vystavuji zde pět prací, včetně jedné sochy. Práce se převážně odkazují k žánru zátiší. Zobrazují různé materiály a předměty včetně květin a lebek. Propojující element je namalovaná pěna na holení. Pro mě je to novodobý materiál, který dobře vystihuje sílu života a konečnosti. Když se bílá pěna nanese na dlaň, tak je plná života (barokních tvarů) a po nějakém čase vysychá a mizí. Na výstavě mě zaujalo hodně prací a mám velkou radost, že český divák má možnost vidět několikagenerační výstavu, která řeší stejné téma. Velká poklona panu kurátorovi Ottu M. Urbanovi a galerii Dox. 
Autor: 
redakce EXPO 58 Art - 16.9.2021