Rozhovor s umělcem Ivanem Exnerem

Ivan Exner, Foto: Ivan ExnerIvan Exner, Foto: Ivan Exner
Ivan Exner, Kruh dokončenosti, olej na plátně, 2021, Foto: Ivan ExnerIvan Exner, Kruh dokončenosti, olej na plátně, 2021, Foto: Ivan Exner
Ivan Exner, Zde nic neničte! (Zachovejte klid!), olej, plátno na desce, 2014, Foto: Ivan Exner Ivan Exner, Zde nic neničte! (Zachovejte klid!), olej, plátno na desce, 2014, Foto: Ivan Exner
Ivan Exner je významný český malíř, grafik, kurátor, typograf a také předseda SVU Mánes. 
  1. Můžete nám prozradit, na čem momentálně pracujete? 
Ve svém ateliéru mám na malířských štaflích téměř dokončený velkoformátový obraz s motivem zarostlého rybníka. Motiv jsem našel v hlubokých lesích nedaleko Čáslavi a uchvátil mne odlehlostí od civilizace. Nádherná krajina bez lidského zásahu závislá jen na dešti – tiché místo březinovské poezie.
 
  1. Nedávno skončila Vaše výstava v pražském Belvederu. Jak s odstupem času tuto výstavu hodnotíte?
Výstava trvala 4 měsíce a 24. října skončila. Je to velmi krátká doba, abych mohl výstavu hodnotit. V každém případě pro mne byla poctou, o které jsem ani nesnil. Vystavit své dílo v tak nádherném renesančním prostoru, v královských zahradách, v pomyslném pantheonu umění je samo o sobě nejvyšším vyznamenáním. Bylo mi ctí, zvláště v historickém kontextu, vystavit svoje životní dílo právě zde. Jedna věc je, jak výstavu zhodnotím já a druhá věc je, jak výstavu hodnotí diváci. Pro mne to byl svátek.
 
  1. Ve své tvorbě se mimo jiné inspirujete i díly starých mistrů z období renesance. Který z nich Vás oslovil nejvíce a proč?
Ve svém díle se inspiruji mnoha podněty. V první řadě jsou to mé vnitřní duchovní procesy, vizuální jevy, literatura, mytologie. Troufám si říct, že na každého umělce má také vliv odkaz umělců předešlých generací. Velmi inspirativními jsou pro mne díla renesančních umělců z Itálie a Evropy. Obdivuji dílo Piera della Francesca, Mantegna, Raffaela, Perugina nebo benátských Giorgioneho, Belliniho nebo Carpaccia. Zároveň obdivuji barokní malíře zátiší ze severní a jižní Itálie; bezbřehý obdiv chovám ke Caravaggiovi.  
 
  1. Vytvořil jste nějaké dílo, které by reagovalo na situaci kolem onemocnění Covid-19, případně bylo touto situací inspirováno?
 Takové dílo jsem nevytvořil a ani nechci. Toto podivné téma přenechám jiným, já na něm nic, co by zušlechťovalo a povznášelo lidského ducha, nenacházím. Umění povznáší, očišťuje a vychovává etickým účinkem krásy. Krása spasí svět!
 
  1. Mimo svou vlastní výtvarnou činnost se věnujete činnosti ve spolku SVU Mánes, jehož jste dokonce předsedou. Je pro Vás obtížné tyto dva „úkoly“ spojit? Máte čas na vlastní tvorbu? 
Bylo období, kdy jsme v malém týmu vytvářeli velké věci. Mám na mysli výstavy, kterými si Mánes naklonil na svou stranu vyhladovělé diváky – konzumenty krásy. Byly to výstavy Má vlast, Světlo v obraze v Jízdárně Pražského hradu a Portrét v Čechách v Císařské konírně. Tehdy nezbýval čas na malbu ani soukromí. Při běžném chodu dní nezabírá spolková agenda tolik času, abych nemohl pracovat v ateliéru. 
Autor: 
Andrea Otevřelová - 9.11. 2021