Skvostná výstava dvou největších českých malířských géniů Františka Kupky a Alfonse Muchy

František Kupka: Žena v zrcadle, 1903, olej, plátno, sbírka Galerie Zlatá husaFrantišek Kupka: Žena v zrcadle, 1903, olej, plátno, sbírka Galerie Zlatá husa

V pavilonu EXPO 58 je od soboty k vidění nádherná výstava dvou největších českých malířů doby secese a klasické moderny, Alfonse Muchy a Františka Kupky

Jejich díla dosahují na aukcích závratných výšek. Díky svému mimořádnému nadání a působení v Paříži konce století, tedy v uměleckém centru secese a modernismu, se proslavili celosvětově. Muchova "Slovanská epopej", soubor obrovských historických maleb z dějin Slovanstva, patří mezi nejobdivovanější umělecká díla z dějin umění. Právě proto návštěvníka při vstupu do výstavy vítá rozměrná litografie „Slovanská epopej".

Samotná výstava je tematicky rozdělena do dvou částí. První část je věnována dílu zakladatele abstraktní malby Františka Kupky. Z raného období jsou zastoupeny drobnější studie pro obraz „Biblioman“ (Studie Louky) z roku 1897 a Moře na francouzském jihu (1905) ze sbírky Kupkova mecenáše Jindřicha Waldese. Nechybí ani přípravné studie pro slavný Kupkův obraz „Epona-Radosti života“, který se dnes nachází v Národní galerii Praha. Pozoruhodným dílem je „Pračlověk“ (1908 – 1909), který dokládá Kupkův zájem o evoluční teorie Charlese Darwina. Mezi díly z Kupkova figurativního období je zastoupena i „Cesta ticha“: osamělý poutník prochází zamyšlen kolem dlouhé řady egyptských sfing. Nad ním je hvězdná obloha. Výjimečným drobným dílem v rámci Kupkovy tvorby je vyobrazení Mraků z letadla z roku 1934. Kupka se inspiroval při společném letu do Londýna se svým mecenášem Jindřihem Waldesem. Kvaš dokládá Kupkův zájem o přírodní vědy i svět moderní techniky. Na výstavě jsou i krásné akty, olej na plátně „Koupání“ (1904), zobrazující ženu u mořského pobřeží, a „Žena v zrcadle“ (1903) ze sbírky Galerie Zlatá husa. Nechybí ani drobný akvarel na papíře zobrazující Erotickou scénu, dílo ze sbírky Galerie Zlatá husa, které bývá jen zřídka k vidění. Kupkovo působení pro ilustrované satirické časopisy dokládá velmi vtipná kresba pro umělecký žurnál „Cocorico“. Cocorico je francouzský výraz pro zvukomalebné slovo „kykyriký“, tedy kokrhání kohouta. Kohout je francouzským národním symbolem. Kupka ve své kresbě zobrazil, jak mladá dáma u stolu právě jí vajíčko a vyčítavě se na ni dívá kohout se slepicí a kuřátky. Mezi nejkrásnější díla z Kupkova abstraktního tvůrčího období je na výstavě k vidění „Tvar modré“ (1913). Kupka se mohl inspirovat lomem světla v krystalu.Pozoruhodným obrazem je rovněž olej na plátně „Čáry, plochy a hloubka“ II., inspirovaný biomorfními tvary, a obraz „Gotické kontrasty“ I., ve kterém Kupka navázal na kulturní dědictví středověkých katedrál.

Na výstavě nechybí ani díla z Kupkova meziválečného figurativního období, jedná se o obrazy „Sladkost žití“ a „Koncepce“, kde se umělec originálně inspiroval světem moderní techniky.

Alfons Maria Mucha, který v roce 1936 vystavoval v Tuillerijských zahradách v pařížském „Musée des Écoles Étrangères“ (česky „Museu zahraničních škol“) vedle Františka Kupky, jej znal díky továrníkovi Jindřichu Waldesovi a československému velvyslanci v Paříži Šefanu Osuskému. Společná výstava Kupky a Muchy a připomenutí obou osobností pařížského kulturního života v krásném pavilonu EXPO 58 s dechberoucími výhledy na starou Prahu a do Letenských sadů je opravdu zdařilá. Od Alfonse Muchy nás mohou na výstavě zaujmout díla jako „Dívka s modrou mašlí“ (1901), která dokládá Muchovo bravurní malířské umění a cit pro harmonickou barevnou kompozici. Mezi dětskými portréty vynikne „Sváteční portrét“ holčičky z roku 1925-30. Mezi alegorická plátna, obsahující už i mravní apel, patří Muchův obraz „Pohled do budoucnosti“.

Pozoruhodné jsou i plakáty pro Všesokolský slet (1925) a „Pěvecké sdružení učitelů moravských“ (1911). Ze sbírky pojišťovny Kooperativa je na výstavě k vidění „Studie k apotéoze z dějin Slovanstva“, vytvořená pro Muchovo monumentální mistrovské dílo, Slovanskou epopej. Mezi téma s vlasteneckou tematikou patří i litografie „Léta svobody“ ze sbírky Světlík Art Foundation. 

Právě vlastenectví obou mimořádných osobností českého malířství a světových dějin umění, Františka Kupky a Alfonsem Muchy, je dalším důležitým pojítkem, které dává smysl připomenutí jejich společné výstavy.

Autor: 
David Bareš - 1.3.2022