Slavný portrét Bohumila Kubišty se letos objeví na aukci moderního a současného umění v ikonické budově Expo 58 v Letenských sadech

Bohumil Kubišta, Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka), 1910, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryBohumil Kubišta, Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka), 1910, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Bohumil Kubišta, Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka), 1910, olej na plátně, detail, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryBohumil Kubišta, Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka), 1910, olej na plátně, detail, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Bohumil Kubišta, Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka), 1910, olej na plátně, detail, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryBohumil Kubišta, Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka), 1910, olej na plátně, detail, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Bohumil Kubišta, Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka), 1910, olej na plátně, štítek NG Praha, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryBohumil Kubišta, Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka), 1910, olej na plátně, štítek NG Praha, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery

Jedná se o slavný portrét ze zlomového období Bohumila Kubišty z roku 1909, který namaloval během svého druhého pobytu v Paříži. Toto unikátní dílo se bude dražit za 15 milionů korun.

Tento vzácný olej představuje historika umění a blízkého Kubištova přítele, profesora Antonína Matějčka, při čtení. Dílo má velmi zajímavý příběh vzniku… Vedení Mánesa požádalo Antonína Matějčka a Rudolfa Kepla, aby odjeli na podzim roku 1909 do Paříže studovat současné francouzské umění za účelem následného uspořádání výstavy v Praze. Pro Kubištu bylo nemyslitelné stát stranou celé akce, považované všemi z nastupující generace za velmi důležitou. Seznam umělců, kteří měli být v Praze uvedeni pod názvem Nezávislí, pořizovali podle jeho nejnovějších zpráv. V dopise z 6. října 1909 poskytl A. Matějčkovi všechny potřebné informace kam jít, které umělecké obchody a galerie navštívit. Kubišta s neodbytnou vytrvalostí vyvést tehdejší české umění na cestu opravdové tvorby žádal, na vedení Mánesa, aby jej poslalo do Paříže a hradilo výdaje spojené s cestou. Kubišta se objevil v Paříži v polovině prosince roku 1909.

V lednu dokončili konečný výběr obrazů pro výstavu, dojednali vše s umělci i s obchodníky, od nichž bylo nutno si některé obrazy vypůjčit. Matějček napsal předmluvu ke katalogu, která byla předmětem mnohých diskusí mezi nimi. Vznikly tu neshody mezi Kubištovými racionalistickými tezemi a mezi Matějčkovou svobodnější interpretací nového umění. Takové neshody v názorech na umění byly předmětem častých hádek mezi nimi…

Právě po jedné z takových prudkých hádek Kubišta po návratu z pařížského lokálu obraz v dolní části požádal. Toto skvostné dílo naštěstí nezničil, ale odvezl jej do Prahy, kde jej po jeho smrti získal malíř Emil Filla, v jehož sbírce byl obraz umístěn až do Fillovy smrti.

Bohumil Kubišta byl český malíř, grafik a výtvarný teoretik. Jeho dílo je dnes považováno za jeden ze základních pilířů české moderní malby. Kubištu výrazně ovlivnila výstava Edvarda Muncha v Praze v roce 1905. V letech 1905–1907 přecházel od akademického postimpresionismu k expresionismu. Společně s Antonínem Procházkou, Emilem Fillou a dalšími umělci založili skupinu expresionisticky orientovaných umělců Osma. Určující roli v jeho formování sehrála umělcova imaginace a zjitřená citovost, projevující se v zacházení s barvou, světlem a dynamickou geometrií.

Jedná se tedy o skutečně vzácný obraz, který by měl nepochybně patřit do sbírky Národní galerie v Praze. Návštěvníci mohou dílo vidět na předaukční výstavě moderního a současného umění Evening Sale Praguev ikonické budově Expo 58 v Letenských sadech.

 

Odkaz na aukční katalog: aloos.cz/katalog

Více na: aloos.cz

 

Termín aukce: 19. března 2023 od 16 hodin

Místo konání aukce: Výstavní síň Expo 58 ART, Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7

 

Předaukční výstava v Expo 58:

18. února - 18. března 2023 (Po – Ne 10:00 - 18:00)
19. března 2023 (10:00 - 15:30)
otevřeno denně včetně sobot, nedělí a svátků

 

Kontakt:

Adolf Loos Apartment and Gallery

U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1

email: loos@aloos.cz

Autor: 
Julie Jakl - 10.3.2023