Tvorba a život Jana Baucha, významného malíře se srdcem sochaře

Jan Bauch, Sirény, olej na plátně, 79 x 69,5 cm. Zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJan Bauch, Sirény, olej na plátně, 79 x 69,5 cm. Zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Jan Bauch, Krajina, olej na plátně, 64 x 76 cm. Zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryJan Bauch, Krajina, olej na plátně, 64 x 76 cm. Zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Jan Bauch. Zdroj: ČTKJan Bauch. Zdroj: ČTK

Významný český malíř zaujímá speciální postavení v rozličné paletě českého umění. Jako jeden z mála moderních umělců měl to štěstí a prožil dlouhý tvůrčí život téměř přes celé dvacáté století.

Jan Bauch (1898–1995) se věnoval malířství, sochařství, grafice, ilustracím i scénografii. Narodil se na pražském Starém Městě do rodiny řezbáře, u kterého se v mládí vyučil řemeslu. V letech 1914 – 1916 studoval Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Emanuela Dítěte ml., v letech 1919 – 1924 u prof. Vratislava Hugo Brunnera. Zároveň navštěvoval grafickou speciálku na Akademii výtvarných umění v Praze u Maxe Švabinského (1921–1923), ale před absolutoriem ze školy odešel. V osmnácti letech rovněž prošel zákopy 1. světové války v Uhrách a Rumunsku a poté byl do roku 1919 příslušníkem čs. dobrovolnického vojska. Tato životní zkušenost ovlivnila i jeho malířské dílo.

V meziválečném období byl členem Umělecké besedy a S.V.U. Mánes a v této době byl Bauch ovlivněn kubismem a neoklasicismem, jehož prostřednictvím si ověřoval imaginativní schopnosti, brzy nato rozvinuté v krátké, ale bohaté etapě osobitého poetického surrealismu. V třicátých letech hodně cestoval, podnikl cesty do Francie, Belgie, Řecka a do Itálie. Bauchovo výtvarné dílo získalo především během období protektorátu výrazně expresivní rysy a odkazuje k tradicím a kontrastům českého baroka, což odráží především vzruch v tazích štětce a dramatické kompozice obrazů. 

Po válce působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Od roku 1946 jako docent a od roku 1948 jako profesor. Na sklonku 50. let však byl nedobrovolně penzionován a v následujícím období zastával nekompromisní postoj vůči nesvobodě ve společnosti. Mnoho mladších tvůrců jej považovalo za nejen uměleckou, ale i morální autoritu. Byl také jediným národním umělcem, který v roce 1989 podepsal petici Několik vět.

Jeho tvorba zahrnuje i práce monumentální – vitráže, gobelíny, spolupráci s architekty. Za své dílo získal mnoho mezinárodních ocenění, například Grand Prix z Mezinárodní výstavy v Paříži v roce 1937, čestný diplom a zlatou hvězdu na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu či diplom z bienále v Benátkách v roce 1962. Již za života se dočkal mezinárodního uznání.

Významné oleje Krajina a Sirény Jana Baucha je nyní možné spatřit na předaukční výstavě Adolf Loos Apartment and Gallery ve výstavní síni Expo 58 ART na adrese Letenské sady, 1500/80, 170 00, Praha 7.

Termín aukce: 12. listopadu 2023 od 16 hodin
Termín předaukční výstavy:
21.října – 11.listopadu od 10 do 18 hodin
12.listopadu od 10 do 15:30 hodin
(otevřeno denně včetně víkendů a svátků)

Autor: 
Viktorie Kosejková - 3.11.2023