Umění pomáhá potřebným

Kateřina Sokolová s bratrem Radovanem, Foto: AutTalk Kateřina Sokolová s bratrem Radovanem, Foto: AutTalk 

Je již tradicí, že aukční síň a galerie Adolf Loos Apartment and Gallery během svých aukcí pomáhá potřebným.

Aukční síň pravidelně poskytuje několik vzácných děl do svých aukcí, jejichž výtěžek z aukce putuje na podporu neziskových organizací. Mezi ty patří například Domov sociální péče Hagibor, který poskytuje sociální služby seniorům, nebo Nadační fond Filipa Venclíka, který spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí a který se zaměřuje na téma násilí a boji proti němu. V současnosti Adolf Loos Apartment and Gallery kromě již zmíněných organizací podporuje i nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové. 
 
Nadační fond AutTalk založili v roce 2015 modelka a Miss ČR 2007 Kateřina Sokolová a Jan Sokol na základě své rodinné zkušenosti. Jan Sokol, Kateřin otec, má ve své péči syna Radovana, kterému je dvanáct let. Radovan je autista, nemluví a potřebuje celodenní podporu dospělého člověka. A právě díky němu si Sokolovi dovedou představit, jak může být péče o autistické dítě náročná, a rozhodli se podporovat rodiny v podobné situaci. 
 
Záměrem fondu bylo od začátku podporovat rodiny, které pečují o autistické děti, a přispívat k tomu, aby se o autismu ve veřejném prostoru více mluvilo, protože to může zvýšit míru pochopení a empatie veřejnosti k autistickým rodinám.  Kromě přímé finanční pomoci konkrétním rodinám a rodičovským organizacím a spolkům, které se věnují tématu autismu, podporuje fond také různé formy setkávání rodičů, online diskuzní a informační fórum ke sdílení zkušeností a kontaktů. Osvěta autismu patří také k důležitým aktivitám tohoto nadačního fondu a k jejich nejvýznamnějším projektům patří například charitativní běh na podporu rodin pečujících o autisty RunAut, jehož třetí ročník se bude konat letos 16.září v oboře Hvězda, nebo kampaň uměleckého fotografa Matěje Derecka Harda s názvem Co nám zrcadlí autismus. Tato úspěšná putovní výstava měla vernisáž v Praze a mohli ji navštívit zájemci po celé republice. 
Autor: 
Kateřina Sokolová - 6.9.2021