Valeč: Baroko s příchutí moderna

Sochy ve Valči, zdroj: zámek ValečSochy ve Valči, zdroj: zámek Valeč
Sochy ve Valči, zdroj: zámek ValečSochy ve Valči, zdroj: zámek Valeč
Sochy ve Valči, zdroj: zámek ValečSochy ve Valči, zdroj: zámek Valeč
Sochy ve Valči, zdroj: zámek ValečSochy ve Valči, zdroj: zámek Valeč
Sochy ve Valči, zdroj: zámek ValečSochy ve Valči, zdroj: zámek Valeč

Moderní instalace umožňuje sochám Matyáše Bernarda Brauna promlouvat k divákům současným jazykem

Ochutnat opulentnost barokní atmosféry umožňuje prakticky celoročně scénická světelná instalace v lapidáriu zámku Valeč na Karlovarsku. Lapidárium, někdejší zámecká kovárna, umožní pohlédnout do tváří dvaceti osmi soch z dílny proslulého sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Scénickou instalaci, vytvářející proměny atmosféry za pomoci světel a zvuků, připravili studenti z plzeňské Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara. 

 

Soubor soch původně zdobil zámecké terasy a zahradu. Není tedy překvapením, že je doplňovaly desítky dalších terakotových soch a nejrůznější prvky barokní zahradní architektury, jako například efektní theatron či či velrybí fontána, apod. Pískovcové alegorie lidských vlastností vytvořili počátkem 18. století ve své dílně zmíněný Matyáš Bernard Braun se svým synovcem Antonínem pro hraběte  Jana Ferdinanda Kagera z Globenu (který však zůstal sochaři dlužen 810 zlatých a 54 krejcarů, což se posléze řešilo i soudně). Odborníci vidí ve valečském souboru návaznost na provedení Braunových soch zdobících areál v Kuksu. Majitele Valče pojilo pevné přátelství s vlastníkem „Kukuského zámku“, hrabětem Šporkem, což odráží i socha Apoteozy hraběte Šporka ve valečském parku.

Poté, co valečský zámek (tehdy dětský domov) v roce 1976 vyhořel, došlo k přemístění originálů soch na bezpečné místo do lapidária v chodbách kladrubského kláštera. Ty se vrátily na své místo až po čtyřiceti třech letech, v roce 2019, aby posléze byly zpřístupněny veřejnosti zmíněnou efektní a moderní scénickou formou.

V zámeckém parku, který je přístupný celoročně „od úsvitu do soumraku“, se dnes nacházejí výduskové kopie Braunových soch (Sedm z těchto kopií bylo z parku odcizeno mezi lety 2004 – 2008; šlo o Marnivost, Lstivost, Skromnost, Filozofii, Básnictví, Polyhymnii a sousoší Dionýsa s Persefonou). Zámecké lapidárium však nabízí k vidění originály všech původních soch a to i těch, jejichž výduskové kopie se nevytvářely. Jde o sochy Závisti, Věrnosti, Persea s Andromedou a Obětování Ifigenie. Základem souboru jsou pak sochy jako královna Dído, Chronos a Selené, Chronos a Éós, Olympos, Silénos, Satyr, Pan, Dionýsos, Atys a Ia, Hermes a Afrodita, Meleagros a Atalanta, Afrodita, Deméter, Áres, Hérakle či král David.

Valečská intermediální prezentace Braunových originálů je otevřena celoročně (kromě pondělků) v otevíracích hodinách zámku. Spolu s procházkou zámeckým parkem umožňuje působivý zážitek propojení atmosféry barokního umění se současností.

Výduskové kopie několika soch z valečského souboru se nacházejí také při zdi Valdštejnské jízdárny v atriu stanice metra Malostranská.

Autor: 
David Růžička - 3.3.2022