Vrcholné dílo českého kubistického malíře Emila Filly je součástí výstavy současného a moderního umění v Letenských sadech

Emil Filla, Zátiší se sokolem a podnosem, 1930, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryEmil Filla, Zátiší se sokolem a podnosem, 1930, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Emil Filla, Zátiší se sokolem a podnosem, 1930, olej na plátně, detail signatury, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryEmil Filla, Zátiší se sokolem a podnosem, 1930, olej na plátně, detail signatury, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Emil Filla, Zátiší se sokolem a podnosem, 1930, olej na plátně, detail, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryEmil Filla, Zátiší se sokolem a podnosem, 1930, olej na plátně, detail, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Emil Filla, Zátiší se sokolem a podnosem, 1930, olej na plátně, detail, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryEmil Filla, Zátiší se sokolem a podnosem, 1930, olej na plátně, detail, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery

Zátiší se sokolem a podnosem od Emila Filly je dílo mimořádné galerijní hodnoty a významu i pro historii českého moderního umění.

Je to jeden z nejznámějších obrazů Emila Filly z období jeho vrcholné tvůrčí vyzrálosti. V díle vidíme tlumený kolorit, v němž hraje důležitou úlohu jemně rozrůzněná šeď, zvláštní napětí do obrazu vnáší hrubozrnnost a drsnost malířského rukopisu. Celkovou koncepci díla označujeme jako lyrický kubismus. Jeho lyričnost má momenty velmi dramatické, předznačujíc už Fillovu tvorbu posledních let před 2. světovou válkou, kdy v ní dramatičnost stále přibývalo.

Po námětové stránce, vidíme přítomnost dravého ptáka, který tu má podobný význam jako býčí hlava na velkém obraze Žena, namalovaném též v roce 1930. Obě tyto vrcholné ukázky Fillovy malířské kultury patří bezesporu k tomu nejlepšímu, co kdy vytvořil. Tento obraz vybral malíř pro svou jubilejní výstavu uspořádanou Spolkem výtvarných umělců Mánes roku 1932. Od té doby byl snad vystaven na všech významnějších přehlídkách Fillovy tvorby.

Toto unikátní dílo reprezentovalo nejen malíře, ale i celou českou moderní malbu na řadě výstav.

Emil Filla byl významný český kubistický malíř, grafik, sochař, ale také znalec, sběratel umění, teoretik, redaktor a diplomat. V letech 1903 až 1906 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou opustil kvůli nevyhovujícím metodám a zastaralé náplni výuky. Na jeho ranou tvorbu silně zapůsobila pražská výstava norského malíře Edvarda Muncha, konaná v roce 1905. Filla byl členem skupiny Osma v letech 1907 až 1908. Od roku 1910 obrací malíř pozornost k expresionismu směrem ke kubismu. Zprvu se jedná o díla kuboexpresionistická, postupně však začal vytvářet obrazy čistě kubistické. Ve 30. letech se Filla začíná věnovat tématice žen.

Během druhé světové války byl držen v koncentračním táboře Dachau v Buchenwaldu, zde nemaloval, ale napsal řadu teoretických textů. Po druhé světové válce byl jmenován profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a ve své výtvarné tvorbě navázal na předválečné cykly a rovněž se věnoval tématice zátiší. Od roku 1947 až do své smrti v roce 1953 vytvářel zejména krajinomalby Českého středohoří, ve kterých mimo jiné reagoval na dílo holandského krajináře Jana van Goyena. Fillova výrazná tvůrčí osobnost formovala směřování českého kulturního dění už krátce před první světovou válkou a zejména v období meziválečném. Emil Filla tak právem patří mezi výrazné a výjimečné tuzemské umělce, kteří stáli u zrodu českého avantgardního – moderního umění.

Návštěvníci mohou dílo vidět na předaukční výstavě moderního a současného umění Evening Sale Prague v ikonické budově Expo 58 v Letenských sadech.

 

Termín aukce: 19. března 2023 od 16 hodin

Místo konání aukce: Výstavní síň Expo 58 ART, Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7

 

Předaukční výstava v Expo 58:

18. února - 18. března 2023 (Po – Ne 10:00 - 18:00)
19. března 2023 (10:00 - 15:30)
otevřeno denně včetně sobot, nedělí a svátků

Autor: 
Julie Jakl - 15.3.2023