Významná kolekce slavného česko-francouzského malíře Josefa Šímy je součástí výstavy výběrové aukce umění v Letenských sadech

Paysage bleu lumière 1 (Modrá krajina – světlo 1), 1960, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryPaysage bleu lumière 1 (Modrá krajina – světlo 1), 1960, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Landschaft bei Dammering (Krajina u Dammeringu), 1919, kvaš na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryLandschaft bei Dammering (Krajina u Dammeringu), 1919, kvaš na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Paysage lumière (Krajina – světlo), 1961, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryPaysage lumière (Krajina – světlo), 1961, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Gouttes de lumière (Kapky světla), 1958, akvarel na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryGouttes de lumière (Kapky světla), 1958, akvarel na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Paysage bleu, 1961, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryPaysage bleu, 1961, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Bleu Ciel (Modré nebe), 1960, akvarel na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryBleu Ciel (Modré nebe), 1960, akvarel na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Paysage de Brie, 50. léta 20. století, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryPaysage de Brie, 50. léta 20. století, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Paysage (Krajina), 1962, akvarel na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryPaysage (Krajina), 1962, akvarel na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Hallucinate Terre (Přeludná krajina), 1969, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryHallucinate Terre (Přeludná krajina), 1969, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Krajina, 1969, akvarel a tuš na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryKrajina, 1969, akvarel a tuš na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Soleil froid (Chladné slunce), 1965, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and GallerySoleil froid (Chladné slunce), 1965, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Riviere Souterrain (Podzemní řeka), 1971, akvarel a tuš na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryRiviere Souterrain (Podzemní řeka), 1971, akvarel a tuš na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Paysage bleu (Modrá krajina), 1961, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryPaysage bleu (Modrá krajina), 1961, olej na plátně, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery
Ikarův pád, kolem roku 1940, lept na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and GalleryIkarův pád, kolem roku 1940, lept na papíře, zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery

Návštěvníci mají unikátní možnost vidět sbírku významného francouzského sběratele, kterou vytvářel celých čtyřicet let. Pojďme si přiblížit tyto špičkové oleje a práce na papíře, které reprezentativně představují Šímovu poválečnou tvorbu.

Skvostný olej Paysage bleu lumière 1 (Modrá krajina – světlo 1) namaloval Josef Šíma roku 1960 ve Francii. Hlavním tématem Šímových tehdejších obrazů bylo světlo, jako tvůrce a sjednocovatel univerza. Maloval složitou technikou, v níž využíval bělosti podkladu, který prosvítá tenkým nánosem barvy, zvyšuje tak světelnost malby.

Paysage lumière (Krajina – světlo) z roku 1961, je olejem, který vznikl v době, kdy se Šíma po tvůrčím odmlčení za 2. světové války opět dostal do vrcholné tvůrčí formy. Dílo zpodobuje krajinu vznikající ze shluků zhmotnělého světla. Jedná se o obraz informelní, kde výtvarná kvalita tkví v jemných nuancích šedi s nádechem dohněda nebo dofialova. Na obraze jsou místy tenké linie, které jakoby naznačují skrytou konstrukci či tvořící jakousi nehmotnou podobu země.

Ve svém závěrečném tvůrčím období náleží Šímovy obrazy k těm nejkrásnějším. Dokazuje to i dílo Paysage bleu, olej z roku 1961. V šedesátých letech se autor zařadil mezi přední reprezentanty poválečného malířství ve Francii. Námětem byly pro autora v té době převážně krajiny, ne reálné, ale imaginární. Hlavním tématem pak bylo světlo, kterým jako by byly krajiny znehmotňovány nebo naopak vznikaly zhmotněním světla. Kolorit je zde omezen jen na modř a šeď, ale je obohacen množstvím jemných odstínů. Zajímavým prvkem je i kresba perem tuší, která vyznačuje tvary vypadající jako kry.

Když se přesuneme do padesátých let minulého století, Šíma začíná malovat soustavněji, ale stále ještě v návaznosti na svá meziválečná díla. Olejem Krajina v Brie navázal na své malířské reflexe pobytů v krajině Brie ve druhé polovině dvacátých let, kdy se začal zabývat přírodou a světlem. Obraz se skládá ze špičatých kusů země, opět připomínajícím kry, jež kolorit je zde určovaný hnědí, modří a černí.

Menší dílko Hallucinate Terre (Přeludná krajina) vzniklo rok po velké shrnující výstavě Šímova díla v Musée National d’Art Moderne v Paříži. Tento olej se vyznačuje spojením určitých a neurčitých, pravidelných a nepravidelných forem, přímek a kružnic. V té době také Šíma zahajuje poslední etapu své tvorby, která představuje překvapující vyústění jeho neustále se proměňujícího, a přitom tak jednotného díla.

Olej z roku 1965 jež ze závěrečného období Šímova života nese název Soleil froid (Chladné slunce). Vznikl šest let před jeho smrtí. Zajímal ho tu obrazový prostor, při jehož promýšlení došel k představě hyperbolického prostoru. Spojil zde jeho české a francouzské inspirační zdroje. Lineární složka obrazu pak připomíná barokové stavební plány.

Posledním velice povedeným olejem v této sbírce je Paysage bleu (Modrá krajina) z roku 1961. Dílo se řadí mezi nejjemnější Šímovy malby, jeho kolorit tvoří světlá modř místy s nádechem do šedi, součástí malby je kresba černí. V této závěrečné syntéze, k níž Šíma dospívá, se vyznačuje vzácnou malířskou suverenitou a neobyčejnou duchovní hloubkou.

Ve sbírce najdeme i sedm prací na papíře, k nimž patří ojedinělý kvaš z roku 1919, Landschaft bei Dammering (Krajina u Dammeringu). Jedná se o jednu z mála známých raných krajin Josefa Šímy.

Padesátá léta jsou zde reprezentována akvarelem na papíře, Gouttes de lumière (Kapky světla), a naopak z let šedesátých zde najdeme akvarel Bleu Ciel (Modré nebe) z roku 1960, Paysage (Krajina) z roku 1962 a Krajina z roku 1969.

Z roku 1971 se na výstavě objeví akvarel a tuš na papíře, Riviere Souterrain (Podzemní řeka) a zajímavý lept na papíře, který byl vytvořen kolem roku 1940 nese název Ikarův pád.

 

Všech těchto čtrnáct vynikajících děl návštěvníci mohou spatřit na předaukční výstavě v Expo 58 ART v Letenských sadech.

 

Odkaz na aukční katalog: aloos.cz/katalog

 

Více na: aloos.cz

 

Termín aukce: 21. dubna 2024 od 16 hodin.

 

Místo konání aukce: Výstavní síň Expo 58 ART, Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7

 

 

Předaukční výstava v Expo 58:

20. března – 20. dubna 2024 (Po – Ne 10:00 – 18:00)

21. dubna 2024 (10:00 – 15:30)

otevřeno denně včetně sobot, nedělí a svátků

Autor: 
Julie Jakl - 5.4.2024