Život nespoutané mexické umělkyně ve fotografiích

Lola Álvarez Bravo, Frida Kahlo, kolem roku 1944, Foto: Muzeum Fridy KahloLola Álvarez Bravo, Frida Kahlo, kolem roku 1944, Foto: Muzeum Fridy Kahlo
Frida Kahlo, Diego y yo, 1949, Foto: Sotheby'sFrida Kahlo, Diego y yo, 1949, Foto: Sotheby's
Frida Kahlo, Autoportrét s náhrdelníkem z trnů, 1940, Foto: fridakahlo.orgFrida Kahlo, Autoportrét s náhrdelníkem z trnů, 1940, Foto: fridakahlo.org

Frida Kahlo, umělkyně s životním osudem, který se dočkal i filmového zpracování.

Frida Kahlo, umělkyně s životním osudem, který se dočkal i filmového zpracování. Frida Kahlo byla výraznou a úspěšnou malířkou první poloviny 20. století, která tvořila zejména v rodném Mexiku. Ve svém díle vycházela z původní mexické kultury, do které vnášela prvky následujících uměleckých směrů - realismu, symbolismu a surrealismu. 
 
Mimo svou vlastní uměleckou tvorbu se dostala do povědomí veřejnosti i díky tomu, že jako surrealistka aktivně podporovala komunismus, a zejména proto, že byla manželkou významného mexického malíře Diega Rivery. A aby toho nebylo málo, stala se dokonce milenkou Lva Trockého. 
 
Vraťme se však zpět k jejímu nezaměnitelnému výtvarnému dílu. Jak již bylo řečeno, Frida Kahlo vycházela z mexické umělecké tradice, kterou mísila s prvky tehdy populárních výtvarných směrů. Nejčastěji tvořila své vlastní autoportréty, dokonce jednou dostala otázku, proč tak často maluje své autoportréty. Na tuto otázku Frida odpověděla: „Protože jsem tak často sama, protože já jsem subjekt, který znám nejlépe.“ Její dílo bylo inspirováno i její životní cestou. Jako malé dítě prodělala dětskou obrnu a následně byla vážně zraněna při havárii autobusu, což mělo za následek, že celý život trpěla silnými bolestmi. Nicméně díky tomu, že byla nějaký čas upoutána na lůžko, začala tvořit své první olejomalby – autoportréty. Obrazy, které vytvořila, vyjadřovaly její potřeby, touhy a zároveň byly prostředkem, jak se vypořádat s pocity zoufalství, osamění a častými depresemi, kterými trpěla. Celé malířčino dílo můžeme považovat za jistou formu biografie jejího života. 
Po celý svůj život Frida Kahlo tvořila ve stínu svého slavnějšího manžela, malíře Diega Rivery, a tak první vlastní výstavu měla tato mexická umělkyně až v 31 letech, navíc se tak stalo mimo rodné Mexiko. Výstava se uskutečnila v roce 1938 v New Yorku. Výrazného úspěchu se tato malířka dočkala až od 40. let 20. století. Avšak největší zájem o její dílo přišel až po její smrti v roce 1954. 
 
Frida Kahlo byla také nadšenou fanynkou fotografie, v její pozůstalosti se dochovala řada různých snímků z jejího života. Od 15. října 2021 do 16. ledna 2022 si GHMP, připravila výstavu právě těchto fotografií, které pocházejí z pozůstalosti malířky. Jedná se o putovní výstavu, přičemž Česká republika je čtvrtou zemí v Evropě, ve které se tato akce uskuteční. Výstava představí celkem šest tematických sekcí, které obsahují 241 fotografií, avšak nepůjde o prosté chronologické představení autorčina života, cílem je prezentovat její umělecké zázemí, rodnou zemi a dobu, ve které Frida Kahlo žila a tvořila. 
 
Aukční síň Sotheby's nabídne ve své nadcházející listopadové aukci nazvané Modern Evening Sale, která se bude konat v New Yorku, olejomalbu od Fridy Kahlo s názvem Diego y yo. Aukční síň očekává, že při prodeji tohoto díla padne nový světový aukční rekord za dílo této malířky. Dle odhadů aukční síně by se olejomalba mohla prodat za více než 30 milionů dolarů. Samotná Frida Kahlo se již stala prvním latinskoamerickým umělcem, jehož dílo se v aukci prodalo za více než 1 milion dolarů. Bude jistě zajímavé sledovat, zda se předpoklady aukční síně Sotheby's naplní.
Autor: 
Andrea Otevřelová - 27.9. 2021